fredag, februari 05, 2016

 

De rödgröna blundar för bemanningsproblemen


Denna debattartikel var införd som en replik till Yvonne Hagberg i Barometern-OT den 3 februari 

 

Hagberg blundar för grundproblemen

Yvonne Hagberg beskriver de rödgrönas lösningar på landstingets bemanningsproblem. Hon radar upp åtgärder som på pappret ser bra ut men som ännu inte givit resultat. De mest tydliga exemplen på personalbrist är förlossningsverksamheten och akutmottagningen på länssjukhuset i Kalmar. Båda verksamheterna är nyckelfunktioner vid ett medelstort sjukhus. Ytterst handlar det om att patienternas, mammornas och barnens säkerhet ska kunna garanteras. Många anställda känner en stor och befogad oro för just detta.

Oavsett hur många förslag som Hagberg radar upp så glömmer hon grundproblemet: Hur får vi medarbetarna att stanna kvar? Personalomsättningen på akutmottagningen i Kalmar är mycket hög. Flykten av sjuksköterskor måste analyseras. Vi liberaler föreslog redan för drygt tio år sedan att avslutningssamtal skulle hållas med medarbetare som slutade sin anställning. Förslaget bifölls då, men blev det så och vilka erfarenheter har man i så fall dragit? Effektiva åtgärder är svåra att sätta in om man inte vet vari problemen ligger. Vi vet redan nu att lönesättningen uppfattas som orättvis, att möjligheterna till heltid varit små och att arbetsbelastningen varit hög. Vad har gjorts för att komma till rätta med detta? Det kan inte vara rimligt att man måste sluta sin anställning i landstinget och senare återanställas för att kunna påverka sin lönenivå och komma ifatt nyanställda arbetskamrater. Då är något fel!

Vi kan utbilda hur många nya medarbetare som helst om de ändå väljer en annan arbetsgivare. Risken att vi tappar kompetens hos erfarna anställda är nu uppenbar. När medarbetarnas arbete leder till framgångar solar sig gärna den rödgröna landstingsmajoriteten i glansen men när problem uppstår håller man sig borta och hänvisar till tjänstemän. Jag håller fast vid att landstingets bemanningsproblem till stora delar är orsakade av en passiv rödgrön majoritet.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]