torsdag, januari 21, 2016

 

Det är tuffa tider.....


.....för den rödgröna personalpolitiken i landstinget. Missnöjet jäser allt mer bland de anställda. De senaste exemplen är barnmorskorna i Kalmar och sjuksköterskorna på akutmottagningen på Länssjukhuset. Bristen på barnmorskor har inneburit inställda föräldrautbildningar och att kvinnor just nu inte kallas till livmoderhalsscreening. Det är hårda slag mot den kvinnosjukvård som man från rödgrönt håll säger sig prioritera men även mot det förebyggande hälsoarbetet i länet. Ytterligare ett exempel på att de rödgröna tappat greppet är personalflykten från akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar. Under fem år har 45 personer sagt upp sig. 27 personer har nyanställts men om man räknar in tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter så har netto 30 sjuksköterskor försvunnit. Verksamheten har tappat stor yrkeserfarenhet vilket i sin tur innebär att patientsäkerheten äventyras. Orsaken till personalflykten är enligt anställda låg lön för anställda med stor erfarenhet och allmänt dåliga arbetsvillkor. Frågan torde inte vara obekant för majoriteten eftersom situationen varit känd sedan länge. Trots det har de rödgröna inget gjort utan valt att blunda. Någon kontakt med verkligheten verkar inte finnas och som vanligt håller man sig undan när det uppstår problem och hänvisar till tjänstemän.  

 Det är en av politikens uppgifter att skapa förutsättningar för god personalförsörjning. Finns det en stabil bemanning så slipper man att riskera säkerheten för patienterna. Personalrörligheten är större än någonsin och inga medarbetare kan tas för givna. Det finns konkurrens från bemanningsföretag, utlandsarbete, kommuner, andra landsting och t o m andra verksamheter i samma landsting. Istället för att skapa villkor som gör att anställda vill arbeta kvar får man ägna sig åt nyrekrytering. Det blir i längden mycket dyrt. Se istället över grundbemanningen, ge möjlighet till en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och erbjud heltidstjänster. Det är lösningar som både de anställda och patienterna tjänar på. 

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]