fredag, december 04, 2015

 

Ta även äldres psykiska ohälsa på allvar

Debattartikel införd i Barometern-OT den 30 november

En patientgrupp som sällan uppmärksammas är äldre med psykisk ohälsa. Varför har t ex inte äldre samma tillgång till psykiatrisk vård som yngre? Studier visar att äldre inte får samtalsbehandling i samma utsträckning som yngre utan oftare behandlas med läkemedel som kan ge allvarliga biverkningar.

Äldres psykiska hälsa är ett komplext område. Oftast bemöts problemen med att ohälsa bara beror på åldern. Många äldre är sköra till både kropp och själ och orkar inte riktigt med livet. Man lever ofta i ensamhet och isolering utan att känna social samvaro. Det är viktigt att landstinget i samverkan med kommunerna ökar kompetensen och sprider kunskap kring äldres psykiska hälsa. Det sker bl a genom att förbättra kunskapen om äldres hälsa och sjukdomar i vården. För kommunerna kan det handla om att inrätta särskilda psykiatriteam för äldregruppen. I Kronobergs län finns en särskild äldrepsykiatrisk enhet med ett demensteam som rycker ut till äldreboenden vid akuta situationer. Det är ett bra exempel på samverkan mellan landsting och kommuner med patientens bästa i fokus. Det bör vi ta efter även i vårt län.  

 

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]