fredag, november 27, 2015

 

Så minskar vi halkolyckorna för äldre

Denna debattartikel var införd i dagens Barometern

Så kan vi minska halkolyckorna hos äldre
Liberalerna, f d Folkpartiet, i Kalmar kommun har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige om att erbjuda broddar/halkskydd till äldre som idag har hemtjänst eller larm. På flera platser i Sverige har försök påbörjats med gratis utdelning av broddar till äldre invånare. Syftet är att minska antalet halkolyckor. Statens Folkhälsoinstitut beräknade i en rapport 2010 att fallolyckor bland äldre kostade samhället 14 miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader.

Bland de direkta kostnaderna finns landstingets insatser för att behandla, och i värsta fall operera, den som skadat sig. De indirekta kostnaderna är också höga, med rehabilitering och ökat vårdbehov samt hemtjänst och bostadsanpassning som kommunen står för. Halkolyckor orsakar också ett stort mänskligt lidande.

För oss liberaler är frihet ett centralt begrepp. Äldre människor ska inte begränsas i sin rörelsefrihet av rädsla för att ramla, utan ska fortsätta kunna leva ett fritt och rörligt liv. Ofrivillig ensamhet är dessutom en hälsorisk, kanske i synnerhet under de mörka vintermånaderna. Det handlar helt enkelt om att förebygga olyckor, men också att motverka isolering bland våra äldre.

Stockholms stad har delat ut gratis broddar till de över 75 år som har hemtjänst eller larm. I Huddinge erbjuds alla över 65 år gratis broddar. I Göteborg har alla pensionärer fått ett värdebevis hem som de kan lösa in mot ett par broddar. Även Haninge kommun delar ut gratis broddar till sina äldre medborgare. Göteborg betalar ungefär 80 kr paret för broddarna och någonstans mellan 60-70 % av de som fått erbjudandet har använt det.

Enligt välfärdsbokslutet för 2015 är lite under en femtedel av Kalmar kommuns invånare 65 år eller äldre. Det motsvarar ungefär 12 000 personer. Genom att dela ut gratis broddar till våra årsrika kan vi som representerar samhället göra stora insatser med små medel. Att förebygga fallolyckor ligger i såväl kommunernas som landstingens intresse. Precis som inom många andra områden behöver vi samverka för invånarnas bästa.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
Ledamot i Kalmar kommunfullmäktige

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]