lördag, november 07, 2015

 

Kulturpolitiken avslöjar SD

Denna debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Fri eller styrd kultur?
Vilken syn har landstingets politiker på kultur? Frågan är onekligen berättigad nu när landstinget inom kort ska besluta om budget för de kommande tre åren. Sverigedemokraterna sticker inte helt oväntat ut i flera avseenden, inte minst kulturen. I SD:s budgetförlag kan man bland annat läsa: ”det är vid fördelning av kulturmedlen av största vikt att värna det svenska och småländska kulturarvet”. Skrivningen är inte helt oväntad från ett parti som vill ha hårdare styrning av kulturpolitiken.
I SD:s Sverige ska styrningen ske utifrån vad partiet självt bedömer vara konstruktiv, positiv och samhällsnyttig kultur. Att ta till sig av nya intryck från omvärlden är inte aktuellt för SD utan kulturen ska endast innebära upprepning och bevarande av inhemska traditioner. En komisk men samtidigt tragisk poäng är dessutom att SD missat att Öland ingår i Kalmar län. 

Ett tydligt exempel på SD:s styrning av kulturen är att partiet vill gå in och bestämma vilka kulturinstitutioner som ska få anslag från landstinget. Av partiets budgetförslag framgår nämligen: ”från och med år 2017 anslår landstinget inga medel till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum”. Hur man motiverar detta ställningstagande nämns inte. Förmodligen ogillar man bara i allmänhet den verksamhet som bedrivs där. Det är minst sagt skrämmande att partipolitiska subjektiva värderingar ska få styra kulturverksamhet på detta sätt. Skulle SD få ett än större inflytande i politiken skulle vi med säkerhet få se fler godtyckliga åtgärder även inom andra områden. Arbetssättet påminner starkt om statsskick som vi i den upplysta och demokratiska världen förhoppningsvis har lämnat bakom oss. Den bakomliggande rädslan inom SD inför att människor utvecklar ett öppet sinne och lär sig tänka fritt och nytt är i vilket fall tydlig. Man undrar hur det svenska samhället skulle se ut om SD skulle få ett ökat inflytande. Det fria skapandet och ett rikt kulturliv skulle inte få finnas. Samhällskritiska författare som Strindberg och Lagerlöf skulle riskera att bannlysas från bibliotekens hyllor. Varningssignalerna är tydliga. Människan skulle förminskas.

Ordet kultur kommer från latinets cultura som ungefär betyder bearbetning, odling och bildning. I mina ögon är därför kulturen något som utvecklas hela tiden. Kulturen är öppen för nya influenser och intryck. För mig innebär inte ordet kultur att värna och bevara. Jag har definitivt inget emot folkdräkter och knätofsar men kulturlivet skulle kännas betydligt fattigare om det bara var sådant som fick visas. Visst har vi svenska traditioner att bevara och vårda, men det får inte innebära isolering, inskränkthet och rädsla för det nya och ibland okända. Det finns inget att vara rädd för i framtiden, däremot finns det gott om misstag i det förflutna som vi ska försöka undvika. Det har inte SD lärt sig. Kanske skulle mer kultur och mer bildning kunna hjälpa?


Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]