fredag, november 27, 2015

 

Så minskar vi halkolyckorna för äldre

Denna debattartikel var införd i dagens Barometern

Så kan vi minska halkolyckorna hos äldre
Liberalerna, f d Folkpartiet, i Kalmar kommun har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige om att erbjuda broddar/halkskydd till äldre som idag har hemtjänst eller larm. På flera platser i Sverige har försök påbörjats med gratis utdelning av broddar till äldre invånare. Syftet är att minska antalet halkolyckor. Statens Folkhälsoinstitut beräknade i en rapport 2010 att fallolyckor bland äldre kostade samhället 14 miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader.

Bland de direkta kostnaderna finns landstingets insatser för att behandla, och i värsta fall operera, den som skadat sig. De indirekta kostnaderna är också höga, med rehabilitering och ökat vårdbehov samt hemtjänst och bostadsanpassning som kommunen står för. Halkolyckor orsakar också ett stort mänskligt lidande.

För oss liberaler är frihet ett centralt begrepp. Äldre människor ska inte begränsas i sin rörelsefrihet av rädsla för att ramla, utan ska fortsätta kunna leva ett fritt och rörligt liv. Ofrivillig ensamhet är dessutom en hälsorisk, kanske i synnerhet under de mörka vintermånaderna. Det handlar helt enkelt om att förebygga olyckor, men också att motverka isolering bland våra äldre.

Stockholms stad har delat ut gratis broddar till de över 75 år som har hemtjänst eller larm. I Huddinge erbjuds alla över 65 år gratis broddar. I Göteborg har alla pensionärer fått ett värdebevis hem som de kan lösa in mot ett par broddar. Även Haninge kommun delar ut gratis broddar till sina äldre medborgare. Göteborg betalar ungefär 80 kr paret för broddarna och någonstans mellan 60-70 % av de som fått erbjudandet har använt det.

Enligt välfärdsbokslutet för 2015 är lite under en femtedel av Kalmar kommuns invånare 65 år eller äldre. Det motsvarar ungefär 12 000 personer. Genom att dela ut gratis broddar till våra årsrika kan vi som representerar samhället göra stora insatser med små medel. Att förebygga fallolyckor ligger i såväl kommunernas som landstingens intresse. Precis som inom många andra områden behöver vi samverka för invånarnas bästa.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
Ledamot i Kalmar kommunfullmäktige

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Etiketter: ,


torsdag, november 26, 2015

 

Var rädd om vårdpersonalen

Barometern-OT har skrivit om personalflykten från akuten på Länssjukhuset i Kalmar. Enligt uppgifter ska 24 sjuksköterskor ha slutat på akutkliniken under det senaste året. Anledningen är låg lön och dåliga arbetsvillkor enligt Vårdförbundet.

För bara en knapp vecka sedan stod Personaldelegationens ordförande, Yvonne Hagberg (S), i landstingsfullmäktiges talarstol och sa att det inte fanns någon personalflykt i landstinget. Nu ser vi tydligt motsatsen. Situationen på akutkliniken är allvarlig och den rödgröna landstingsmajoriteten måste ta situationen på allvar.  

Många sjuksköterskor upplever att nyanställda får bättre lönevillkor än de som varit anställda längre och som har stor erfarenhet. Det enda sättet att förbättra lönen är att byta arbetsplats enligt sjuksköterskorna. Ivern att rekrytera nya medarbetare får inte gå ut över de vi redan har anställda. Jag har varnat för denna situation eftersom personalrörligheten just nu är större än någonsin. Vi kan inte ta någon medarbetare för given. En god löneutveckling genom hela yrkeslivet med möjlighet till utveckling genom karriärvägar är viktiga delar i arbetet att behålla våra medarbetare. Visst är nyrekrytering viktig men vi måste också vara rädda om den personal vi har. 


Etiketter: , ,


onsdag, november 18, 2015

 

SD:s syn på kulturen motarbetar demokrati och yttrandefrihet

Denna debattartikel är införd i dagens Barometern-OT som en slutreplik till Bo Karlsson och Claus Zaar (SD) om partiets kulturpolitik.

Sverigedemokraterna förstår uppenbarligen inte vad kultur är. Att Sverigedemokraterna är emot mångfald, utveckling och öppenhet i samhället har länge varit uppenbart. Partiet föredrar istället trångsynthet och isolering. Det gäller även kulturområdet. För mig är tillgång till fri kultur i många former en grundpelare i demokrati och yttrandefrihet och därför värd att stå upp för. Kulturen kan inte bara värnas och bevaras utan är till sin natur växande och utvecklande. Den gynnar inte bara samhället utan även oss som människor. Därför kan man inte på det sätt som Sverigedemokraterna gör beslagta kulturbegreppet. När man pekar ut vissa kulturinstitutioner som rumsrena och andra som inte ställs allt på sin spets. De kulturinstitutioner som skulle få stöd verkar alltså inte enligt SD för mångfald. Jag undrar vad t ex Kalmar läns Musikstiftelse och Kalmar läns Museum säger om det. Det är ju i högsta grad en öppen kultur som de sysslar med.

Det mest avslöjande är ändå när Karlsson och Zaar ber läsarna om ursäkt för att man i SD:s budgetförslag uteslutit den öländska kulturen från existensberättigande i Kalmar län. Där framgår att enbart det småländska kulturarvet ska värnas. Den geografiska isoleringen ger gränsdragningsproblem. Man kan ju undra om östgötar, värmlänningar eller skåningar har en framtid i Sverigedemokraternas Kalmar län.

Vi har genom historien sett många olika samhällssystem som försökt begränsa demokrati och yttrandefrihet. Viktiga delar av dessa begränsningar har bestått i att enstaka partier eller personer tagit kontroll över media och kultur. Vad som får sägas och gestaltas avgörs då av en snäv krets personer. Den utvecklingen vill inte jag ha i det svenska samhället. Därför tar jag tydligt avstånd från Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd

Folkpartiet liberalerna

Etiketter: , , ,


lördag, november 07, 2015

 

Kulturpolitiken avslöjar SD

Denna debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Fri eller styrd kultur?
Vilken syn har landstingets politiker på kultur? Frågan är onekligen berättigad nu när landstinget inom kort ska besluta om budget för de kommande tre åren. Sverigedemokraterna sticker inte helt oväntat ut i flera avseenden, inte minst kulturen. I SD:s budgetförlag kan man bland annat läsa: ”det är vid fördelning av kulturmedlen av största vikt att värna det svenska och småländska kulturarvet”. Skrivningen är inte helt oväntad från ett parti som vill ha hårdare styrning av kulturpolitiken.
I SD:s Sverige ska styrningen ske utifrån vad partiet självt bedömer vara konstruktiv, positiv och samhällsnyttig kultur. Att ta till sig av nya intryck från omvärlden är inte aktuellt för SD utan kulturen ska endast innebära upprepning och bevarande av inhemska traditioner. En komisk men samtidigt tragisk poäng är dessutom att SD missat att Öland ingår i Kalmar län. 

Ett tydligt exempel på SD:s styrning av kulturen är att partiet vill gå in och bestämma vilka kulturinstitutioner som ska få anslag från landstinget. Av partiets budgetförslag framgår nämligen: ”från och med år 2017 anslår landstinget inga medel till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum”. Hur man motiverar detta ställningstagande nämns inte. Förmodligen ogillar man bara i allmänhet den verksamhet som bedrivs där. Det är minst sagt skrämmande att partipolitiska subjektiva värderingar ska få styra kulturverksamhet på detta sätt. Skulle SD få ett än större inflytande i politiken skulle vi med säkerhet få se fler godtyckliga åtgärder även inom andra områden. Arbetssättet påminner starkt om statsskick som vi i den upplysta och demokratiska världen förhoppningsvis har lämnat bakom oss. Den bakomliggande rädslan inom SD inför att människor utvecklar ett öppet sinne och lär sig tänka fritt och nytt är i vilket fall tydlig. Man undrar hur det svenska samhället skulle se ut om SD skulle få ett ökat inflytande. Det fria skapandet och ett rikt kulturliv skulle inte få finnas. Samhällskritiska författare som Strindberg och Lagerlöf skulle riskera att bannlysas från bibliotekens hyllor. Varningssignalerna är tydliga. Människan skulle förminskas.

Ordet kultur kommer från latinets cultura som ungefär betyder bearbetning, odling och bildning. I mina ögon är därför kulturen något som utvecklas hela tiden. Kulturen är öppen för nya influenser och intryck. För mig innebär inte ordet kultur att värna och bevara. Jag har definitivt inget emot folkdräkter och knätofsar men kulturlivet skulle kännas betydligt fattigare om det bara var sådant som fick visas. Visst har vi svenska traditioner att bevara och vårda, men det får inte innebära isolering, inskränkthet och rädsla för det nya och ibland okända. Det finns inget att vara rädd för i framtiden, däremot finns det gott om misstag i det förflutna som vi ska försöka undvika. Det har inte SD lärt sig. Kanske skulle mer kultur och mer bildning kunna hjälpa?


Etiketter: , ,


tisdag, november 03, 2015

 

Möten som förändrar

Ofta sitter man som politiker fast i sammanträdesrum och på olika möten. Risken att fastna i politiska strategier och maktspel är uppenbar. Verkligheten finns nämligen på andra håll, bland människor och i deras vardag. Det är i första hand där som förändringar sker, inte genom beslut vid sammanträdesrum eller genom "pratminus" i pressen. Varför då denna plötsliga insikt från min sida undrar ni kanske?

I lördags träffade jag en "vanlig" människa men ändå en "ovanlig" person som gjort en jätteresa i livet och genomfört stora förändringar. Hennes livshistoria och styrka som människa blev en verklig väckarklocka för mig. Plötsligt verkade mina "stora" problem små och politikens arbetssätt, som till stora delar bygger på konfrontation, som förkastlig. Hur lyckades hon då genomföra sin heroiska resa?  Ja det var inte genom politiska invigningar, fotograferingar, taggar på Facebook som hon hade blivit hjälpt. Det fanns istället två avgörande faktorer - vilja och mod. Utan det hade förändringarna inte varit möjliga. Som politiker har vi mycket att lära av dessa möten. Det kan handla om att sätta sig på sjukhusbussen till Linköping för att prata med patienter och personal, framför allt att lyssna på deras berättelser. Det är lite för mycket av egna partiintressen just nu och för lite fokus på dem vi ska verka för. Politiska resultat mäts inte i spaltmillimeter. Politiken måste handla mer om hur vi kan ge fler människor förutsättningar att göra sin "resa". Det är just lördagar som den i helgen som gör det politiska arbetet värt mödan. För mig innebar i alla fall mötet en förändring.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]