tisdag, oktober 20, 2015

 

Många frågetecken kring rödgrön budget

Igår presenterade de tre rödgröna majoritetspartierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) sitt förslag till landstingsplan för åren 2016-2018. Utgångsläget är tufft med en ekonomisk prognos i år som för första gången på länge pekar mot ett minusresultat. Inte heller för de tre kommande åren kommer landstinget att nå sina finansiella mål enligt budgetförslaget. Vi i oppositionen efterlyser konkreta och seriösa åtgärdsförslag för att underskotten i verksamheternas ekonomi ska kunna minimeras.

En stor del av underskotten består av ökade kostnader för bemanningsföretag. Särskilt stora är problemen inom primärvården och psykiatrin. Det finns planer för hur man på sikt ska klara detta men jag saknar en riktig analys av varför det ser ut som det gör idag. Kostnaderna tickar ju på i hög takt hela tiden. Nu delar majoriteten ut medicin efter symtom utan att veta vad det verkliga problemet är. Jag är också mycket kritisk till att de rödgröna fortfarande inte värderar verksamhet driven på entreprenad lika högt som den som drivs i egen regi.

Den ekonomiska satsningen som sker på primärvården är förstås välkommen men borde gjorts tidigare. Vi föreslog ökade resurser redan förra året men tydligen kom förslaget från fel håll. Nu har vi tappat tempo i frågan men det är så klart bättre sent än aldrig. Att ta ”gamla” alliansförslag är för övrigt något som kännetecknar hela budgetförslaget. Det handlar bland annat om att se över resurserna till landstingshälsan, att utlysa fler heltidstjänster i hälso- och sjukvården samt utreda digitala hälsocentraler.

Ett område som dock nästan helt saknas är satsningar på hälso- och sjukvården för att klara den ökade mängden asylsökande till vårt län. Detta blir en av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården, inte bara i vårt län utan i hela landet. För att säkerställa ett humant och värdigt mottagande måste vi ha en bättre beredskap och det är märkligt att den rödgröna majoriteten knappt berör frågan.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]