fredag, september 11, 2015

 

Fleetwoods efterkonstruktioner

Vänsterpartiet med landstingsrådet Linda Fleetwood i spetsen försöker nu desperat förklara varför man tidigare varit mot Folkpartiets förslag till slopade patientavgifter för mammografiundersökningar i Kalmar län. Hon lyckas väldigt dåligt med det.

När landstinget måste prioritera i sin egen budget fanns det inga pengar utan det måste tillföras nya resurser från staten. Det är i mina ögon inte att helhjärtat arbeta för ett förslag. Inte med ett ord har Vänsterpartiet sagt sig vara för avgiftsfri mammografi i vårt landsting därför är svängningen anmärkningsvärd. Istället har man tillsammans med övriga majoritetspartier gömt sig bakom motiveringen att andelen som undersöks redan är hög. Den förklaringen gäller tydligen bara när satsningar ska ske av egna landstingsmedel inte när pengarna kommer från regeringen. Att vårt förslag i landstinget inte skulle vara finansierat är bara efterkonstruktioner.

Folkpartiets förslag om avskaffande av avgifter för mammografiundersökningar ingick i ett paket på satsningar på förebyggande hälsoarbete för att i första hand snabbare upptäcka olika cancerformer. Ett annat förslag var att avskaffa avgiften även för gynekologisk cellprovsundersökning för att tidigt hitta livmodershalscancer hos kvinnor. Även här blev det avslag från Vänsterpartiet i landstinget. Det skulle inte förvåna om det även här kommer liknande förslag från Vänsterpartiet om några år. För det viktigaste verkar vara att förslagen är deras egna inte att förbättra kvinnosjukvården i länet.

Etiketter: , , ,


torsdag, september 03, 2015

 

Vänsterpartiets dubbelmoral

Ibland är politiken märklig och förslag bedöms varifrån de kommer istället för innehållet i dem. Ibland kan det rent av bli så konstigt att man säger nej till ett förslag som man på andra ställen arbetar hårt för att genomföra bara för att avsändaren är fel. Detta fenomen har nu drabbat Vänsterpartiet i Landstinget i Kalmar län. Här har Folkpartiet i både motioner och budgetsammanhang föreslagit att avgifterna för mammografiundersökningar ska tas bort eftersom de är viktiga för det förebyggande hälsoarbetet i kampen mot cancer. Vänsterpartiet har som majoritetsparti envist sagt nej till förslaget gång på gång trots att man i t ex Stockholm har arbetat för och genomfört slopade avgifter. Nu framkommer det dessutom enligt artiklar i media att Vänsterpartiet kommer att få igenom avgiftsfri mammografi i budgetförhandlingarna med S och MP-regeringen. Min fråga till Vänsterpartiet och Linda Fleetwood blir förstås: Varför stödde ni inte våra förslag om slopade patientavgifter för mammografi i Kalmar län? Förmodligen blir den enkla svaret att förslaget kom från fel håll.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]