fredag, augusti 21, 2015

 

Forskare instämmer: Avgifter hinder för att upptäcka cancer

SVT har i en reportageserie berättat om vikten av att kvinnor går på gynekoloiska cellprovsundersökningar för att upptäcka eventuell livsmodershalscancer. Forskare menar att avgiften är ett hinder för att genomföra dessa förebyggande hälsoundersökningar. Från Folkpartiets sida har vi vid ett flertal tillfällen lagt förslag om att dessa avgifter ska avskaffas. Det handlade om patientavgifterna vid gynekologsik cellprovskontroll, mammografiundersökning samt aortascreening. Vi folkpartisetr har länge insett vinsten med att tidigt upptäcka olika cancerformer tidigt. Det besparar nämligen både individen lidande och samhället stora sjukvårdskostnader. Tyvärr har den styrande landstingsmajoriteten (S, V och MP) inte samma insikt i frågan utan avslog vårt förslag i landstingsfullmäktige så sent som i juni i år. Nu har vi alltså fått nya belägg för att våra förslag var rimliga och det är märkligt att såväl socialdemokrater som vänsterpartister på andra håll i landet verkar för att avgifterna ska avskaffas men att man i det här landstinget säger nej. Vi folkpartister kommer fortsätta att driva frågan som är mycket viktig ur folkhälsosynpunkt.

Här kan du läsa Folkpartiets förslag i Landstinget i Kalmar län.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]