söndag, augusti 30, 2015

 

En ny och spännande utmaning


Foto: Privat

Som heltidspolitiker blir det med all rätt mycket fokus på politik, ibland kanske för mycket. Dagarna domineras ofta av sammanträden i landstinget och i partiet. För mig har alltid idrotten funnits med som en viktig del, först som aktiv med blygsamma framgångar och på senare år som sportjournalist på Sveriges Radio P 4 Kalmar. Mellan åren 1985 och 2009 var arbetet på Radiosporten en viktig del i min identitet som människa. När jag 2009 tillträdde som landstingsråd för Folkpartiet liberalerna i Kalmar län var ett fortsatt engagemang både praktiskt och teoretiskt omöjligt men fortfarande tittar och lyssnar jag mycket på sport av alla sorter. Mitt eget idrottande handlade framför allt om handboll i tonåren och jag har följt den idrotten nära även sedan jag flyttade från Östergötland till Kalmar. Därför blev jag väldigt glad när handbollsföreningen KFUM Kalmar HK hörde av sig om jag ville engagera mig. Svaret blev bums ett ja och sedan några månader tillbaka sitter jag i föreningens styrelse. Jag ser verkligen fram mot årets säsong med ett damlag som i våras kvalade till div 1 och ett herrlag som var på vippen att ta hem sin div 3-serie. Det ska bli mycket spännande att få jobba tillsammans med duktiga och engagerade ledare och spelare under hösten, vintern och våren. För många handlar annars kanske idrott om resultat och tabellplaceringar men för mig är det ändå ungdomarna som är kärnan i föreningens verksamhet. Glädjen med idrott och vi-känslan där man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål ger en meningsfull fritidssysselsättning som man har nytta av resten av livet. I det arbetet är klubbkänslan a och o och det blir en fortsatt prioriterad fråga för oss att arbeta med. På det personliga planet tror jag också att det kan leda till utveckling. Det känns viktigt att ha annat att tänka på än politik. Vad kul ska vi ha!

Etiketter: , ,


fredag, augusti 21, 2015

 

Forskare instämmer: Avgifter hinder för att upptäcka cancer

SVT har i en reportageserie berättat om vikten av att kvinnor går på gynekoloiska cellprovsundersökningar för att upptäcka eventuell livsmodershalscancer. Forskare menar att avgiften är ett hinder för att genomföra dessa förebyggande hälsoundersökningar. Från Folkpartiets sida har vi vid ett flertal tillfällen lagt förslag om att dessa avgifter ska avskaffas. Det handlade om patientavgifterna vid gynekologsik cellprovskontroll, mammografiundersökning samt aortascreening. Vi folkpartisetr har länge insett vinsten med att tidigt upptäcka olika cancerformer tidigt. Det besparar nämligen både individen lidande och samhället stora sjukvårdskostnader. Tyvärr har den styrande landstingsmajoriteten (S, V och MP) inte samma insikt i frågan utan avslog vårt förslag i landstingsfullmäktige så sent som i juni i år. Nu har vi alltså fått nya belägg för att våra förslag var rimliga och det är märkligt att såväl socialdemokrater som vänsterpartister på andra håll i landet verkar för att avgifterna ska avskaffas men att man i det här landstinget säger nej. Vi folkpartister kommer fortsätta att driva frågan som är mycket viktig ur folkhälsosynpunkt.

Här kan du läsa Folkpartiets förslag i Landstinget i Kalmar län.

Etiketter: , ,


fredag, augusti 14, 2015

 

Holm har rätt - mer förebyggande åtgärder i skolan för att hindra psykisk ohälsa

Under två dagar har Barometern-OT skrivit om satsningen på det självmordsförebyggande arbetet i Landstinget i Kalmar län. Förslaget kommer ursprungligen från Landstingsalliansen och Folkpartiet.
Det är glädjande att landstinget nu tar ett större grepp om frågan. Precis som överläkare Herman Holm säger behövs ett brett arbete från många håll i samhället och inte bara från vården och psykiatrin. Att fler lär sig upptäcka signaler från människor med självmordstankar är ett led i det arbetet. Det här har jag arbetat för länge och det är glädjande att förslaget nu blir verklighet.

Samtidigt är jag starkt kritisk till landstingets politiska vänstermajoritet som så sent som i juni ville avslå en motion från Folkpartiet om att landstinget ska verka för ökade informationsinsatser om psykisk ohälsa ute på länets skolor. Detta skulle ske genom den nystartade barn- och ungdomshälsan. Förslaget går helt i linje med det som Herman Holm efterlyser, nämligen tidiga insatser i bred samverkan.

Herman Holms analys är helt rätt. Det behövs tidiga insatser redan i skolan. Den psykiska ohälsan växer och tidiga insatser bland barn och ungdomar är viktiga för att kunna vända utvecklingen. Det är anmärkningsvärt att vänstermajoriteten i landstinget inte kom fram till samma slutsats. Vänstermajoritetens ovilja att informera på länets skolor gör att en oerhört viktig pusselbit saknas i arbetet för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Det är bara att beklaga.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]