onsdag, juni 24, 2015

 

Varför bara tomma ord om förebyggande insatser?

Följande debattartikel var införd i Barometern-OT den 19 juni

Förebyggande insatser är nyckeln till bättre psykisk hälsa

De flesta inser att tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att hjälpa barn och ungdomar som mår dåligt men hur ser det med viljan att göra något åt det? Frågan är onekligen berättigad trots vackra formuleringar i tal och skrift från den rödgröna landstingsmajoriteten (S, V och MP). I både Landstingsplanen och Folkhälsopolitiska planen nämns vikten av förebyggande arbete. Även Barnombudsmannen och FN:s Barnkonvention betonar ungdomars rätt till god hälsa.

Efter en lång startsträcka börjar arbetet med landstingets barn- och ungdomshälsa komma i gång i den södra länsdelen. Tanken är att snabbare fånga upp ungdomar som mår dåligt. Med låga trösklar och bättre tillgänglighet genom mobila team ska fler få hjälp i ett tidigt skede, men man skulle kunna göra mer. När barn- och ungdomshälsan skulle införas föreslog vi därför i en motion att de mobila teamen även skulle informera om psykisk ohälsa på länets skolor. Genom att berätta för eleverna om exempelvis vad psykisk ohälsa är, vad som händer i kroppen och vart man ska vända sig kan landstinget hjälpa ungdomar att snabbare känna igen tecknen och söka hjälp.

Förslaget behandlades av landstingsfullmäktige i början av månaden. Döm om vår förvåning när den rödgröna landstingsmajoriteten ville avslå förslaget! Detta trots att man i sina egna budgetriktlinjer tar upp vikten av förebyggande åtgärder. Nu ville samma politiker plötsligt inte alls bidra till att stärka ungdomarnas kunskaper eller deras kontaktmöjligheter till den hjälp som krävs.

Argumenten från rödgrönt håll var lika många som spretiga. Ena stunden sa man att det är farligt att informera om psykisk ohälsa i skolorna eftersom det kan leda till fler självmord. Strax därefter menade man att det är skolornas elevhälsa som har ansvaret att sköta informationen. Man hävdade också att det redan finns informationsmaterial på skolorna. Det mest anmärkningsvärda var ändå att motionen inte hade behandlats ur ett barnperspektiv trots att det i alla ärenden som berör barn och ungdomar ska göras en barnkonsekvensbedömning. Beredningen av vårt förslag hade alltså tydliga brister. Av den anledningen fick Allianspartierna till sist igenom en minoritetsåterremiss av ärendet.

Folkpartiet tar det förebyggande hälsoarbetet på allvar. Vi har exempelvis lagt förslag om att utöka åldersspannet för mammografi, så att fler äldre kvinnor erbjuds komma på kontroll. I fjol föreslog vi också att patientavgifterna för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll samt aortascreening skulle avskaffas.

För oss är det obegripligt att inte landstinget tar ett tydligare ansvar för elevernas psykiska hälsa. Skolornas elevhälsa har sällan tillräckliga resurser för förebyggande arbete. Landstinget behöver hjälpa till men tyvärr finns det alltför många ”täta skott”, inte minst mellan skolornas elevhälsa och landstingets olika verksamheter. Vi behöver riva dessa hinder, inte bygga nya.

Nu kommer förslaget behandlas igen vid ett senare tillfälle. Då hoppas vi dels på ett bättre beslutsunderlag, dels att de partier som ville avslå förslaget (S, V, MP, SD) tänker ett varv till. Våra barn och ungdomar hjälps inte av vackert tal eller fina ord i budgetdokument. De behöver kunskap och stöd, och landstinget måste också kunna närvara där de finns till vardags, i skolorna. Det kan nämligen rädda liv.

Pierre Edström 
Sebastian Hallén 


Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]