tisdag, maj 19, 2015

 

Årets viktigaste konferens?

Denna debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Idag samlas 250 personer i Oskarshamn från hela länet för att diskutera bättre samverkan kring suicidprevention. Beslutsfattare och anställda från olika verksamheter inom landstinget och kommunerna deltar liksom andra berörda myndigheter, föreningsliv samt intresseorganisationer. Upprinnelsen till arbetet är en idé från Allianspartierna. Vi föreslog att landstinget skulle ta initiativ till ett brett samverkansprojekt med berörda aktörer på länsplanet för att ta fram ett handlingsprogram med syfte att minska antalet självmord i länet.

Den psykiska ohälsan ökar och är den största enskilda orsaken till sjukskrivningar. Dessa ”osynliga sjukdomar” kan i värsta fall leda till en situation av total hjälplöshet och ett yttersta beslut att begå självmord. Orsakerna till självmord är komplicerade och kan därför vara svåra att förhindra, men varje gång ett sådant sker är det en stor tragedi som får följder för många människor, inte minst anhöriga och vänner. Vi måste därför arbeta bredare för att förbättra den psykiska hälsan. Alla människor har rätt att må bra.

Enligt NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) begår fyra personer i landet självmord varje dag. Man kan anta att det för varje person som begått självmord finns tio personer som överlevt ett försök och hundra personer som planerar att ta sitt liv. Män i övre medelåldern är överrepresenterade men det är bland unga självmorden och självmordsförsöken ökar mest enligt samma statistik. Att ökningen av de impulsiva och oplanerade självmorden bland yngre är så stor väcker oro. Kalmar län har tyvärr höga suicidtal i en nationell jämförelse. Därför är det viktigt att vi här och nu ökar insatserna.

Forskning visar att gemensamma åtgärder når de bästa resultaten. Oftast läggs annars en stor del av ansvaret på hälso- och sjukvården, företrädesvis psykiatrin, men enligt undersökningar så är det bara knappt hälften som haft kontakt med vården före ett självmord. Det handlar därför om att vidta förebyggande åtgärder även vid till exempel järnvägar, vägar och broar och olika insatser inom elevhälsa samt socialtjänst. Bredare insatser måste därför ske i samverkan mellan olika aktörer och olika verksamheter. Kommuner, landsting, räddningstjänst, Trafikverket samt Polismyndigheten är några exempel. 

Men det allra viktigaste är att vi alla bryr oss lite mer om varandra. Ordet självmord väcker starka känslor och ofta är skuld, skam, ilska men framför allt hjälplöshet inblandat. Om vi vågar prata om psykisk ohälsa och lyssna på varandra i tid kan vi nå längre. Det handlar om att visa medmänsklighet och omtanke. Resultatet blir bättre ju fler som samarbetar för att förbättra den psykiska hälsan. Det är tillsammans vi kan göra skillnad.

Pierre Edström 
Folkpartiet liberalerna


Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]