tisdag, maj 19, 2015

 

Årets viktigaste konferens?

Denna debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Idag samlas 250 personer i Oskarshamn från hela länet för att diskutera bättre samverkan kring suicidprevention. Beslutsfattare och anställda från olika verksamheter inom landstinget och kommunerna deltar liksom andra berörda myndigheter, föreningsliv samt intresseorganisationer. Upprinnelsen till arbetet är en idé från Allianspartierna. Vi föreslog att landstinget skulle ta initiativ till ett brett samverkansprojekt med berörda aktörer på länsplanet för att ta fram ett handlingsprogram med syfte att minska antalet självmord i länet.

Den psykiska ohälsan ökar och är den största enskilda orsaken till sjukskrivningar. Dessa ”osynliga sjukdomar” kan i värsta fall leda till en situation av total hjälplöshet och ett yttersta beslut att begå självmord. Orsakerna till självmord är komplicerade och kan därför vara svåra att förhindra, men varje gång ett sådant sker är det en stor tragedi som får följder för många människor, inte minst anhöriga och vänner. Vi måste därför arbeta bredare för att förbättra den psykiska hälsan. Alla människor har rätt att må bra.

Enligt NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) begår fyra personer i landet självmord varje dag. Man kan anta att det för varje person som begått självmord finns tio personer som överlevt ett försök och hundra personer som planerar att ta sitt liv. Män i övre medelåldern är överrepresenterade men det är bland unga självmorden och självmordsförsöken ökar mest enligt samma statistik. Att ökningen av de impulsiva och oplanerade självmorden bland yngre är så stor väcker oro. Kalmar län har tyvärr höga suicidtal i en nationell jämförelse. Därför är det viktigt att vi här och nu ökar insatserna.

Forskning visar att gemensamma åtgärder når de bästa resultaten. Oftast läggs annars en stor del av ansvaret på hälso- och sjukvården, företrädesvis psykiatrin, men enligt undersökningar så är det bara knappt hälften som haft kontakt med vården före ett självmord. Det handlar därför om att vidta förebyggande åtgärder även vid till exempel järnvägar, vägar och broar och olika insatser inom elevhälsa samt socialtjänst. Bredare insatser måste därför ske i samverkan mellan olika aktörer och olika verksamheter. Kommuner, landsting, räddningstjänst, Trafikverket samt Polismyndigheten är några exempel. 

Men det allra viktigaste är att vi alla bryr oss lite mer om varandra. Ordet självmord väcker starka känslor och ofta är skuld, skam, ilska men framför allt hjälplöshet inblandat. Om vi vågar prata om psykisk ohälsa och lyssna på varandra i tid kan vi nå längre. Det handlar om att visa medmänsklighet och omtanke. Resultatet blir bättre ju fler som samarbetar för att förbättra den psykiska hälsan. Det är tillsammans vi kan göra skillnad.

Pierre Edström 
Folkpartiet liberalerna


Etiketter: , ,


lördag, maj 16, 2015

 

Får gubbar dansa sumba?

Mina alltmer sällsynta blogginlägg handlar numera uteslutande om politik och blir inte längre så privata. Men självklart finns det alltid en koppling mellan politik och "människan" Pierre. Ju mer man sticker ut hakan politiskt och syns i olika frågor desto mer påpassad blir man. Det går inte att sticka under stol med att man även skaffar sig fiender, människor som har svårt att skilja på sak och person. Det handlar oftast om personer utanför politiken. Vi som själva finns i politiken har oftast en större förståelse för problematiken även om det även där kan finnas något enstaka undantag.

Jag blir oerhört trött på när personer på bloggar har synpunkter på vad jag gör privat på min fritid. Det faktum att jag tycker om att gå på danspass på ett gym stör till exempel vissa så till den milda grad så att det måste ifrågasättas på sociala media. Under en längre tid har jag känt mig iakttagen på danspassen. Jag vet inte om det handlar om avundsjuka. Ja jag vågar dansa sumba trots att jag är man och lite till åren kommen. Är det något fel med det?

Till dig som sitter utanför rutan och tittar vill jag bara säga: "Välkommen in och var med! Öppna själv dina sinnen". Vi är inte särskilt många killar på passen och jag är övertygad att tjejerna inte ser danssalen som en "enkönad zon" enbart för kvinnor. Jag har förstås funderat på om jag är patetisk som går på danspass och kommer bara fram till en sak: INGEN ska hindra från att göra det jag tycker är roligt! Folk får väl skratta åt mig - det bjuder jag på! Dessutom är rörelsefriheten lika viktig som andra friheter.

Etiketter: , ,


onsdag, maj 06, 2015

 

Grundlurade landstingsväljare

Före valet förra året lovade de rödgröna partierna stora satsningar inom vård och omsorg. Vad jag vet så blev det inte mycket av det i kommunerna vad gäller omsorgen och i landstingen lyser de helt med sin frånvaro. Istället tog man bort alliansregeringens kömiljard som varit en motor i arbetet med att korta köer och förbättra tillgängligheten för patienterna. Vårt landsting tappar därmed ca 100 miljoner kronor i statsbidrag i jämförelse med förra året. För det har landstinget inte fått någon kompensation av vänsterregeringen. Resultatförsämringen totalt som presenterades vid dagens möte med landstingsstyrelsen är nästan 150 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Fagra löften om satsningar på välfärden blev ingenting och väljarna kan känna sig grundlurade. Följden av regeringens politik riskerar att bli växande köer för patienterna och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]