måndag, mars 02, 2015

 

Nöjda barnmorskor för mammornas och barnens skull

Barnmorskor på kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar framför oro kring patientsäkerheten inför den kommande sommaren. Redan förra året fanns personalbrist vid sjukhuset och förlossningar fick skickas till andra sjukhus i regionen. Nu kan en liknande situation uppstå även i år om bemanningen inte blir löst. Barnmorskorna menar att bemanningsproblemen till stora delar handlar om en lönefråga och vill att politikerna tar rekryteringsproblemen på större allvar. För min del är frågan glasklar. Lönerna måste upp för att man ska kunna konkurrera med andra landsting. Vårt landsting har också satt barnmorskorna som en av de högst prioriterade grupperna att lyfta inför årets löneförhandlingar. Utöver det måste vi vara beredda att vidta extraordinära insatser just under sommaren. Ett av grundproblemen är också att grundbemanningen är för låg och därför blir verksamheten extra sårbar. 

Tidigare har kvinnokliniken löst en del av rekryteringsproblemen med bemanningsföretag men på sikt är det ingen bra lösning. Att anlita bemanningsföretag är en dyr lösning. Den merkostnad som det innebär kan vi använda bättre genom satsningar på egen personal och där är lönen en del. Det ekonomiska utrymmet finns. Kortsiktiga och panikartade lösningar är aldrig att föredra, Vid nästa landstingsfullmäktige den 11 mars kommer jag att kräva svar av den politiska majoriteten hur man tänkt sig att lösa bemanningen inför sommaren. När vi i politiken träffade barnmorskorna gemensamt inför valet för året var alla rörande överens om att situationen måste lösas inför årets sommar. Därför vill jag veta vad som planeras. Jag vill att blivande mammor och även de nyfödda barnen ska få träffa barnmorskor som är nöjda med sina arbetsvillkor och känner sig utvilade. 

Etiketter: , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]