tisdag, mars 24, 2015

 

Ett besök bland vardagens hjältar

Att göra nedslag i landstingets olika verksamheter är oerhört givande och intressant för att inte säga nödvändigt för en politiker. Det känns alltid lite pirrigt att ta på sig de vita vårdkläderna och gå bredvid. Idag var det Kvinnoklinikens och förlossningsavdelningens tur. Det är där man träffar några av vårdens många vardagshjältar. Som tur var behövde jag inte gå in i några skarpa lägen utan var nöjd med att hålla mig i bakgrunden. Men vilken lycka det vara att få träffa nyfödda barn och nyblivna föräldrar när en ny familj tar form. Jag mindes som igår när mina egna barn såg dagens ljus och den underbara känslan just dessa dagar.

Men allt det här vore inte möjligt utan fantastiska insatser från våra medarbetare. Tänk att varje dag börja om och ställas inför nya människors födelse och att se en ny familj bildas. "Det är det som får oss att gå till jobbet med ett leende varje dag", som en barnmorska sa. Jag fick själv se det enormt fina bemötande som blivande och nyblivna föräldrar fick. Man får verkligen föräldrarna att känna sig trygga och lugna i en egentligen rätt dramatisk situation. Ett sådant bemötande kan man bara ge om man känner ett oerhört starkt engagemang för sitt arbete. Men det handlar också om att möta föräldrar i en av de svåraste situationerna när något kanske gått snett. Det glömmer vi ofta men även det ingår i arbetet på en förlossningsavdelning. Frågan är bara hur vi som arbetsgivare värderar dessa arbetsinsatser. Arbetet som barnmorska är precis som många andra uppgifter i vården förknippade med ett stort ansvar där man dagligen ställs inför situationer som inte går att förutse. I längden räcker det inte att bara lita på medarbetarnas lojalitet och hänvisa till att arbetet ger så mycket stimulans. Det måste ersättas på en rimlig nivå och jag skäms när jag hör vad en barnmorska tjänar efter flera års högskoleutbildning. Det här är definitivt något som jag tar med mig i mitt fortsatta arbete efter den här dagen.

Etiketter: , , ,


torsdag, mars 12, 2015

 

Hur länge orkar barnmorskorna på Kvinnokliniken?

Som vanligt sköts intressanta interpellationsdebatter till slutet av gårdagens landstingsfullmäktige. Uppenbarligen vill den rödgröna landstingsmajoriteten med fullmäktiges ordförande Ulf Nilsson inte att dagsaktuella frågor ska avhandlas förrän en bit in på kvällen när allmänhet och media försvunnit. Förmodligen räknar man med att debattlusten ska ha försvunnit då. Trots detta satt ett antal barnmorskor från Kvinnokliniken vid Länssjukhuset kvar för att lyssna på debatten om patientsäkerheten vid på deras klinik. Anledningen var den oro man känner inför sommaren att fjolårets situation med hård arbetsbelastning och underbemanning ska upprepas. Frågan innehåller i praktiken två delar: Arbetsmiljön för våra medarbetare och därmed patientsäkerheten för mammor och nyfödda barn.

Förra sommaren blev jag morfar för första gången. Det vara en av livet höjdpunkter så här långt. Föga anade jag då hur barnmorskor och andra personalgrupper på Kvinnokliniken gick på knäna för att få verksamheten att fungera. Efter sommaren hölls ett möte med oss politiker där majoriteten lovade åtgärder och vi i oppositionen att vi skulle ha blåslampa på frågan. Svaret på den interpellation som jag skrev redovisades alltså efter lång väntan i fullmäktige igår. På pappret såg svaret, som ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg (S) lämnade, bra ut. Men granskade man det mer noga så var snarare frågetecknen efteråt än före. Trots ett ökat antal födslar så minskar bemanningen under kommande sommar. Självklart borde istället grundbemanningen under resten av året ses över så den räcker även till sommaren då våra medarbetare ska ta ut välbehövlig semester. Då kan patientsäkerheten öka! Någon beredskap för t ex sjukdomar finns inte utan personalen får vara beredd på beordrade extrapass. Fortfarande är inte semesterplaneringen klar inför sommaren vilket gör att personalen och deras familjer inte kan göra upp egna planer inför ledigheten.

Lena Segerbergs svar att "patientsäkerheten är säkerställd och kan garanteras" kom minst sagt på skam. Den garantin består av att vi har lojala medarbetare som ytterligare en sommar är beredda att ta ett ansvar utöver det man egentligen behöver. Frågan är hur länge de orkar!

Etiketter: , ,


måndag, mars 02, 2015

 

Nöjda barnmorskor för mammornas och barnens skull

Barnmorskor på kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar framför oro kring patientsäkerheten inför den kommande sommaren. Redan förra året fanns personalbrist vid sjukhuset och förlossningar fick skickas till andra sjukhus i regionen. Nu kan en liknande situation uppstå även i år om bemanningen inte blir löst. Barnmorskorna menar att bemanningsproblemen till stora delar handlar om en lönefråga och vill att politikerna tar rekryteringsproblemen på större allvar. För min del är frågan glasklar. Lönerna måste upp för att man ska kunna konkurrera med andra landsting. Vårt landsting har också satt barnmorskorna som en av de högst prioriterade grupperna att lyfta inför årets löneförhandlingar. Utöver det måste vi vara beredda att vidta extraordinära insatser just under sommaren. Ett av grundproblemen är också att grundbemanningen är för låg och därför blir verksamheten extra sårbar. 

Tidigare har kvinnokliniken löst en del av rekryteringsproblemen med bemanningsföretag men på sikt är det ingen bra lösning. Att anlita bemanningsföretag är en dyr lösning. Den merkostnad som det innebär kan vi använda bättre genom satsningar på egen personal och där är lönen en del. Det ekonomiska utrymmet finns. Kortsiktiga och panikartade lösningar är aldrig att föredra, Vid nästa landstingsfullmäktige den 11 mars kommer jag att kräva svar av den politiska majoriteten hur man tänkt sig att lösa bemanningen inför sommaren. När vi i politiken träffade barnmorskorna gemensamt inför valet för året var alla rörande överens om att situationen måste lösas inför årets sommar. Därför vill jag veta vad som planeras. Jag vill att blivande mammor och även de nyfödda barnen ska få träffa barnmorskor som är nöjda med sina arbetsvillkor och känner sig utvilade. 

Etiketter: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]