torsdag, februari 12, 2015

 

Behöver landstingsplanen följas?

Frågan känns onekligen berättigad efter gårdagens möte med landstingsstyrelsen. Då behandlades nämligen förvaltningarnas verksamhetsplaner för 2015. Två av förvaltningarna (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Kalmar länstrafik) skriver redan nu att de inte kan eller avser att följa de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige slagit fast. Den landstingsplan som beslutades så sent som i slutet av november är redan inaktuell. Att två förvaltningar frångår landstingsfullmäktiges beslut om budget är mycket anmärkningsvärt och har inte så vitt jag vet hänt tidigare. Det ger även signaler till övriga verksamheter att budgeten inte behöver följas. Därför måste sådana avsteg behandlas på nytt av fullmäktige.

När landstingsalliansen krävde att budgeten ska prövas på nytt av fullmäktige fick vi bara undvikande svar. Favoritrepliken var "att landstinget för tionde året i rad visar överskott". Det har ingenting att göra med sakfrågan som handlar om landstingsplanens roll som styrdokument.

Landstingsplanen tar beslut om ekonomiska ramar som sedan förvaltningarna ska fylla med innehåll i form av verksamhet. Att i det läget komma tillbaka och säga att pengarna inte räcker är ohållbart. Då finns bara två alternativ:

1. Ompröva landstingsplanen och de ekonomiska ramarna så de stämmer med förvaltningarnas verksamhetsplaner.

2. Skicka tillbaka verksamhetsplanen till förvaltningen med uppdraget "Gör om - gör rätt!"

Den rödgröna majoriteten gjorde ingetdera. Istället lämnade man fältet fritt för alla verksamheter att kringgå landstingsplanen. Det är förödande. Jag är övertygad att landstingets revisorer kommer att ha synpunkter på hanteringen för någon ordning får det väl ändå vara,

Etiketter: , ,


onsdag, februari 11, 2015

 

Rydell skyller ifrån sig.

Återigen har en diskussion blossat upp om verksamheten Grön Rehabilitering som i ett inledningsskede drevs av Samordningsförbundet i Kalmar län på Örtagården söder om Kalmar. När verksamheten skulle övergå till ordinarie verksamhet i landstinget uppstod dock problem. I måndagens Barometern-OT ger det miljöpartistiska landstingsrådet Jessica Rydell Samordningsförbundet i Kalmar län skulden för den uppkomna situationen. Det är väldigt trist att så lång har gått tid utan att en lösning har hittats men det har varit omöjligt för Samordningsförbundet att fortsätta driva verksamheten. Alla projektansökningar ska beredas av Lokala Samverkansgrupper (LSG) innan beslut tas i styrelsen. I LSG är Samordningsförbundets ägare i form av landstinget, kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representerade med tjänstemän. Ingen, inte ens landstinget, har förordat att Samordningsförbundet ska säga ja till den ansökan som behandlades i höstas. Istället har man valt att prioritera annan verksamhet. Här gör Jessica Rydell ett rejält självmål. Hon borde ta reda på fakta innan hon lägger skulden på någon annan.

I gällande landstingsplan framgår också att ”landstinget är positivt till att verksamhet inom Grön Rehabilitering bedrivs inom ramen för vårdavtal”. Även det motsäger Rydells påståenden om att bollen skulle ligga hos Samordningsförbundet. Landstinget har ju själva sagt sig vara positivt till en upphandling. Det skulle innebära att verksamheten kan fortsätta på Örtagården på landstingets uppdrag. Det säger inte Rydell ett ord om vilket sannolikt innebär att hon inte på något sätt agerat i frågan. Under 2015 har Samordningsförbundet ett totalt anslag på ca sex miljoner kronor, resurser som ska fördelas av fyra parter gemensamt. Det ska jämföras med landstingets egen omsättning på sju miljarder. Hade viljan funnits att bevara och utveckla Örtagården så hade frågan varit löst. Nu skyller Jessica Rydell i stället ifrån sig. Det går direkt ut över människor som behöver stöd och hjälp. Det kan jag bara beklaga.


Etiketter: ,


måndag, februari 02, 2015

 

Fler sjuksköterskor än någonsin - men får man göra rätt saker

På allt fler platser i landet uppmärksammas nu bristen på sjuksköterskor. Senast i raden är Höglandssjukhuset i Eksjö där en hel avdelning kan komma att stängas. Bristen på sjuksköterskor förklaras som vanligt med att vara ett nationellt problem men är det verkligen så? Vi har aldrig utbildat så många sjuksköterskor som nu. Vissa undersökningar pekar dock på att man vid vissa lärosäten tappar så mycket som var tredje nyutexaminerad sjuksköterska till vårt grannland Norge. Men även om vi bortser från det har vi t ex i Landstinget i Kalmar län aldrig haft så många sjuksköterskor i vår verksamhet. Då är det berättigat att fråga sig om man får arbeta med rätt saker? Mitt svar är nej! Sjuksköterskor får dessutom jobba alltmer med uppgifter som man inte utbildats för. Allt mer av arbetstiden går till administration och dokumentation istället för till direkt vårdarbete. Sjuksköterskor får också ägna sig åt vårduppgifter som andra yrkesgrupper borde utfört. Jakten på kompetens har ibland inneburit att man ersatt t ex undersköterskor med sjuksköterskor trots att många arbetsuppgifter ligger på undersköterskenivå. Det här är en av vårdens utmaningar i framtiden. Vi måste se över vårdens innehåll så att uppgifterna hamnar på rätt nivå. Allt annat skulle vara ett slöseri med våra resurser som dessutom innebär att vi inte klarar vår bemanning och därmed kan ge våra invånare en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]