tisdag, januari 20, 2015

 

Stängning av vårdplatser effekt av u(s)el personalpolitik

I förra veckan meddelade landstinget att man stänger en tredjedel av vårdplatserna på avdelning 5 på medicinkliniken på Västerviks sjukhus. Det kommer att riskera såväl tillgänglighet som säkerhet för patienter med folksjukdomar som lungcancer, KOL och diabetes. Samtidigt som vårdplatser stängs vet vi att vårdbehoven för dessa folksjukdomar kommer att öka. Stängningarna kommer att leda till överbeläggning och att patienter får vårdas i korridorerna eller på andra kliniker. Orsaken till stängningarna är den sjuksköterskebrist som funnits på sjukhuset under en längre tid men som på senare tid allt mer har ökat. Nu kan man alltså inte bemanna avdelningen med tillräckligt många sjuksköterskor längre.

Folkpartiet har lagt flera förslag för att förbättra rekryteringen av personal och öka landstingets attraktivitet. Under förra hösten presenterade vi t ex ett tiopunktsprogram - Personallyftet  - med förslag på åtgärder för att klara framtida bemanning. Det kan du läsa här.  Landstingets socialdemokratiskt ledda majoritet har dock stoppat förslagen som t ex handlade om minskat pappersarbete för vårdpersonalen, fler heltidstjänster, fler tillsvidareanställningar, bättre karriärvägar och friare lönesättning i bristyrken. 

På sikt leder alltså rekryteringsproblemen till nedskärningar och till slut nedläggningar. Vi har sett det i Överum där landstingets misslyckande gjort att befolkningen snart är helt utan läkarmottagning. Vi ser det nu när man stänger vårdplatser på Västerviks sjukhus. Rekryteringsproblemen kommer heller inte att bara handla om norra länsdelen. De kommer att spridas till hela länet så länge socialdemokraternas personalpolitik får fortsätta. Den handlar nämligen bara om att köra huvudet i sanden och hoppas att problemen löser sig på sikt. Man ser kanske symtomen men lyckas inte ställa rätt diagnos på patienten, i det här fallet landstinget. 

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]