torsdag, januari 15, 2015

 

Informera om psykisk ohälsa i skolan

Vi folkpartister föreslår i en motion att landstinget ska genomföra informationsinsatser om psykisk ohälsa i länets skolor. Bakgrunden är att allt fler barn och ungdomar mår dåligt, och att man fått signaler om att det förebyggande arbetet behöver förstärkas. Skolan har en viktig uppgift att upptäcka barn och unga som finns i riskzonen för depression eller ångest som kan leda till självskadebeteende eller i värsta fall självmordsförsök. Men elevhälsan är inte dimensionerad för att både klara av sjukvård och förebyggande arbete inom psykisk hälsa, därför behöver landstinget ta ett större ansvar.

Ökade informationsinsatser i skolan kan förebygga depression och ångest och minska risken för självskadebeteende hos barn och unga. En ungdomshälsa håller på att starta i landstingets regi med mobila enheter. Dessa vill vi därför ska användas även för skolbesök.

Eleverna i grundskola och gymnasium får i dag information om allt från brandsäkerhet till arbetsmiljölagstiftning. Vi menar att de också borde få veta mer om psykisk ohälsa. Vad är psykisk ohälsa? Vad händer i kroppen? Vem man kan vända sig till för att få hjälp? 

Att det finns en brist på information kring psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är också något som Barnombudsmannen bekräftar i sin rapport ”Bryt tystnaden” (2014). Barn och ungdomar har i denna rapport själva delat med sig av sina erfarenheter av elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och psykiatrisk slutenvård och tvångsvård och den bristande informationen lyfts fram som ett av de viktigaste förbättringsområdena.

Här kan du läsa mer om vårt förslag om ökade informationsinsatser kring psykisk ohälsa.


Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]