tisdag, januari 20, 2015

 

Stängning av vårdplatser effekt av u(s)el personalpolitik

I förra veckan meddelade landstinget att man stänger en tredjedel av vårdplatserna på avdelning 5 på medicinkliniken på Västerviks sjukhus. Det kommer att riskera såväl tillgänglighet som säkerhet för patienter med folksjukdomar som lungcancer, KOL och diabetes. Samtidigt som vårdplatser stängs vet vi att vårdbehoven för dessa folksjukdomar kommer att öka. Stängningarna kommer att leda till överbeläggning och att patienter får vårdas i korridorerna eller på andra kliniker. Orsaken till stängningarna är den sjuksköterskebrist som funnits på sjukhuset under en längre tid men som på senare tid allt mer har ökat. Nu kan man alltså inte bemanna avdelningen med tillräckligt många sjuksköterskor längre.

Folkpartiet har lagt flera förslag för att förbättra rekryteringen av personal och öka landstingets attraktivitet. Under förra hösten presenterade vi t ex ett tiopunktsprogram - Personallyftet  - med förslag på åtgärder för att klara framtida bemanning. Det kan du läsa här.  Landstingets socialdemokratiskt ledda majoritet har dock stoppat förslagen som t ex handlade om minskat pappersarbete för vårdpersonalen, fler heltidstjänster, fler tillsvidareanställningar, bättre karriärvägar och friare lönesättning i bristyrken. 

På sikt leder alltså rekryteringsproblemen till nedskärningar och till slut nedläggningar. Vi har sett det i Överum där landstingets misslyckande gjort att befolkningen snart är helt utan läkarmottagning. Vi ser det nu när man stänger vårdplatser på Västerviks sjukhus. Rekryteringsproblemen kommer heller inte att bara handla om norra länsdelen. De kommer att spridas till hela länet så länge socialdemokraternas personalpolitik får fortsätta. Den handlar nämligen bara om att köra huvudet i sanden och hoppas att problemen löser sig på sikt. Man ser kanske symtomen men lyckas inte ställa rätt diagnos på patienten, i det här fallet landstinget. 

Etiketter: , , ,


fredag, januari 16, 2015

 

Alla barn har rätt till meningsfull fritid och lek

Denna insändare är publicerad i dagens Östra Småland och är en reaktion på denna artikel.

I torsdagens Östra Småland berättas om det Lekotek som ska starta under våren där barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan låna specialpedagogiska leksaker för att få en mer meningsfull lek och fritid. Dessa leksaker är ofta för dyra att köpa in för barnens föräldrar. Kommunens bibliotek har tagit på sig ansvaret att hjälpa till och administrera utlåningen medan Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) själva har samlat in pengar och köpt leksakerna.

Det är mycket glädjande att biblioteket ser det stora mervärde som finns för dessa barn och deras föräldrar genom att hålla i utlåningen och gör den här insatsen. Det betyder oerhört mycket och det ska biblioteket ha ett stort tack för. Landstingets habiliteringsverksamhet fick annars först frågan om att hålla i utlåningen men där tyckte man sig inte ha tid att hålla i uppgiften. Det hade annars varit det naturliga eftersom barnen och föräldrarna har en löpande kontakt med just den verksamheten. Jag tycker det är mycket tråkigt att habiliteringen landade i det ställningstagandet och att man åtminstone kunde provat att hålla i utlåningen under en period. Nu hade ju RBU själva köpt in leksakerna så det handlade inte om att stå för den kostnaden. Jag delar därför den besvikelse som Trine Nyberg och RBU känner över landstingets inställning.

Under en lång period har annars frågan om en depå för fritidshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar diskuterats i landstinget. Det blev under flera år en politisk långbänk där landstinget och den politiska rödgröna majoriteten spjärnade emot. Nu verkar dock frågan få en lösning och depåerna är på väg att byggas upp. Jag har aktivt drivit frågan om att barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning ska få bättre tillgång till fritidshjälpmedel och kommer att följa frågan noga så att depåerna också blir verklighet. Den här utsatta gruppen behöver stöd. Det måste vara en av samhällets mest prioriterade uppgifter. Alla barn har nämligen rätt till fritid och lek. Stort tack återigen till biblioteket i Kalmar som gör detta möjligt.

Etiketter: , , ,


torsdag, januari 15, 2015

 

Informera om psykisk ohälsa i skolan

Vi folkpartister föreslår i en motion att landstinget ska genomföra informationsinsatser om psykisk ohälsa i länets skolor. Bakgrunden är att allt fler barn och ungdomar mår dåligt, och att man fått signaler om att det förebyggande arbetet behöver förstärkas. Skolan har en viktig uppgift att upptäcka barn och unga som finns i riskzonen för depression eller ångest som kan leda till självskadebeteende eller i värsta fall självmordsförsök. Men elevhälsan är inte dimensionerad för att både klara av sjukvård och förebyggande arbete inom psykisk hälsa, därför behöver landstinget ta ett större ansvar.

Ökade informationsinsatser i skolan kan förebygga depression och ångest och minska risken för självskadebeteende hos barn och unga. En ungdomshälsa håller på att starta i landstingets regi med mobila enheter. Dessa vill vi därför ska användas även för skolbesök.

Eleverna i grundskola och gymnasium får i dag information om allt från brandsäkerhet till arbetsmiljölagstiftning. Vi menar att de också borde få veta mer om psykisk ohälsa. Vad är psykisk ohälsa? Vad händer i kroppen? Vem man kan vända sig till för att få hjälp? 

Att det finns en brist på information kring psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är också något som Barnombudsmannen bekräftar i sin rapport ”Bryt tystnaden” (2014). Barn och ungdomar har i denna rapport själva delat med sig av sina erfarenheter av elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och psykiatrisk slutenvård och tvångsvård och den bristande informationen lyfts fram som ett av de viktigaste förbättringsområdena.

Här kan du läsa mer om vårt förslag om ökade informationsinsatser kring psykisk ohälsa.


Etiketter: , ,


onsdag, januari 14, 2015

 

En rödgrön död hand läggs över Överum

I skydd av den analkande julhelgen hoppades den rödgröna landstingsmajoriteten att beskedet att Ahmed Mubarik lägger ner läkarmottagningen i Överum från och med halvårsskiftet 2015 skulle gå förbi obemärkt. Så blev det inte. Beskedet kom heller knappast inte som en överraskning eftersom oviljan att långsiktigt lösa situationen i Överum varit tydlig. Läkartiden på mottagningen har minskat allt mer och man har passivt sett på hur situationen blivit allt mer ohållbar. Här har det ansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) inte tagit ansvar och man kan närmast misstänka att det hela ingått i en medveten strategi. 

Sedan tidigare har folktandvården och ambulansen försvunnit från orten och nu är det alltså dags för läkarmottagningen. Göran Nilsson, som tidigare drev läkarmottagningen i Överum, har vid flera tillfällen påpekat orättvisan mellan privat drivna läkarmottagningar och offentliga inom landstinget. Dessa orättvisor består i det nya Hälsovalssystemet och är ett hinder för att etablera nya verksamheter och ta över redan befintlig. Här är Överum ett lysande exempel. 

Landstingsmajoriteten försöker lägga en död hand över Överum och jag förstår den irritation som finns på orten och att man känner sig övergivna. Det orättvisa regelverk som finns inom Hälsovalet gör det heller inte lättare för någon att ta över verksamheten i Överum. Hade viljan funnits från de rödgröna att rädda läkarmottagningen i Överum så hade något gjorts. Uppenbarligen fanns den aldrig. 

Etiketter: , ,


fredag, januari 09, 2015

 

Svek mot länets cancerpatienter

Regionalt Cancercentrum Sydöst har presenterat ny statistik kring väntetider inom cancervården i den sydöstra sjukvårdsregionen, där Kalmar län ingår. Materialet visar att fler får vänta längre på behandling. 
Löftet till patienterna är att de ska få behandling inom fyra veckor. Landstinget i Kalmar län är långt ifrån det målet och enligt de här mätningarna går utvecklingen tyvärr åt helt fel håll. Väntetiderna ökar, trots löften om satsningar på cancervård från de rödgröna styrande partierna. 

De senaste siffrorna från RCC Sydöst gäller första halvåret 2014. I Kalmar län fick 96% av patienterna med prostatacancer vänta längre än 12 veckor på behandling. Ingen fick behandling inom fyra veckor. Endast 10% av bröstcancerpatienterna fick behandling inom fyra veckor, vilket är en halvering jämfört med sista halvåret 2013. Endast 13% av huvud- och halscancerpatienterna fick behandling inom fyra veckor, också det en halvering jämfört med tidigare mätperiod. Allra sämst är siffrorna för patienterna med lungcancer. Bara 7% fick behandling inom fyra veckor – ett ordentligt tapp jämfört med halvåret innan då siffran var 24%.

Det är en katastrofal utveckling. Längre väntetider innebär ökat lidande och ökad risk. Det är ett race mot tiden och en kamp på liv och död. Vi har föreslagit satsningar på cancervården och att samla kompetensen för snabbare behandling, men inte fått något gehör från de styrande partierna. Det politiska ansvaret vilar allra tyngst på socialdemokraterna. De har lovat, försäkrat och pratat men det enda som hänt är att väntetiderna ökat. Det är ett oerhört svek emot patienterna. 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]