måndag, december 29, 2014

 

Brobyggarna ökar förståelsen för psykisk ohälsa

Nedanstående debattartikel var införd i dagens upplaga av Barometern-OT och handlar om vikten av att öka förståelsen för och våga bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Här gör Brobyggarna en jätteinsats som måste få fortsätta. 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan måste bedrivas på flera plan i samhället men framför allt måste tystnaden brytas. Det är nämligen jobbigt för många drabbade och anhöriga att prata om ämnet. Även om det märks en förbättring på senare tid så är det ofta förknippat med skam och skuldkänslor samt fortfarande tyvärr även många fördomar. Det leder i sin tur till att det finns en okunskap både hos allmänheten och i många yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa. Det måste vara en gemensam uppgift att avdramatisera och att få fler att bryta tystnaden. Det finns nämligen inga själsliga plåster eller vaccinationer mot ångest, oro och depression men om fler vågar prata och öppna upp för samtal på ett tidigt stadium så kan många fler få hjälp tidigare. 

För att sprida kunskap och erfarenheter om psykisk ohälsa startade landstinget i samverkan med länets kommuner projektet Brobyggarna den 1 januari 2013. Andra myndigheter, som
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har också tagit del i projektet. Brobyggarna arbetar utifrån egenupplevda erfarenheter i syfte att minska rädslan och därmed fördomar kring psykisk ohälsa. Brobyggarnas uppdrag har bland annat varit att hålla utbildningar för yrkesverksamma i både kommuner och landsting utifrån vad man själva upplevt i vården.

Verksamheten har varit mycket uppskattad. Bland annat vann Vuxenpsykiatri Söder hösten 2013 ett pris på nationell nivå hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under temat ”Bästa fokus på patientperspektivet”. Motiveringen till priset var att man använt sig av Brobyggarna för att på ett unikt sätt tagit till vara på brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personal. Verksamheten har pågått fram till årsskiftet men därefter är framtiden osäker. Brobyggarna har åstadkommit mycket under de här två åren men det finns mycket kvar att göra och många fler att nå.

Brobyggarnas koncept är något som verkligen fungerar. Modellen bygger på att få ta del av den kunskap som inte går att läsa sig till. Istället får man berättelser tagna direkt ur livet, från berörda, i möten där man öppet kan ställa frågor och diskutera fram lösningar. Det ger möjlighet att lära av varandra och skapar mod för fler att våga berätta. Genom att gå ut och öppet tala om upplevd psykisk ohälsa visar man att det är okej och inget att skämmas eller känna skuld för. Öppenheten gör att fler vågar prata samt att fördomarna och tystnaden blir mindre.

Det måste finnas människor som orkar och har modet att tala om det som andra inte klarar. Det måste finnas en röst för alla som drabbas. Alla erfarenheter är viktiga att ta vara på och rösterna får inte tystna. Det behövs fler som vågar berätta om sina erfarenheter – inte färre. Låt därför Brobyggarna finnas kvar för att öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa!Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]