måndag, december 29, 2014

 

Rätt att ställa in extravalet

Åsikterna är många efter den så kallade decemberöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och allianspartierna. Mycket är redan sagt men jag ska ändå försöka beskriva mina åsikter i frågan. För mig personligen var det viktigaste att bryta det läge som helt verkade förlama inrikespolitiken. Huvudfrågan var och är: Vad är bäst för Sverige? Hur tar vi oss ur en situation där ett parti som har 13 % styr den politiska agendan för resterande 87 %? Partistrategiskt kan det förstås finnas åsikter och visst har jag även själv varit tveksam men jag har ändå landat i slutsatsen att det är viktigt att komma vidare. Ett extra val hade riskerat att ge samma resultat som det vi har idag. Sverigedemokraternas vågmästarroll hade rent av kunnat bli än tydligare. I det läget handlar det om att våga ta ett brett och långsiktigt politiskt ansvar och komma ur den politiska sandlådan. Nu pågår tyvärr den gamla vanliga dragkampen om vem som kan ta åt sig äran för att läget löste sig. Här vill jag vara tydlig. Statsminister Stefan Löfvens agerande har inte underlättat. Löfven har på inget sätt visat att han kan hantera ett svårt och komplicerat läge. Tvärtom! Hans besked har varit många och skapat osäkerhet. Situationen hade enligt min mening kunnat lösas i ett tidigare skede, förmodligen redan den 2 december då allianspartierna presenterade ett i stort sett liknande förslag som det decemberöverenskommelsen nu innehåller. Men som vanligt handlar politik i alldeles för stor utsträckning om prestige och varifrån olika förslag kommer istället för att bedöma innehållet.

Det är bra att Folkpartiet är med och tar ett långsiktigt ansvar för landet och att vår politik kan få genomslag även i opposition. Samtidigt är det viktigt att vi kraftfullt visar att vi är ett alternativ till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi ska aktivt driva våra hjärtefrågor och visa att det finns tydliga ideologiska skiljelinjer i svensk politik. Decemberöverenskommelsen handlade om hur budgetfrågan ska hanteras i framtiden och att man inom ett fåtal politiska områden ska föra diskussioner över blockgränserna för att hitta breda lösningar. I övrigt gäller fortfarande att vara en kritiskt granskande och konstruktiv opposition. Att Stefan Löfven behöver en aktiv opposition har hela den här historian visat.

Etiketter: , ,


 

Brobyggarna ökar förståelsen för psykisk ohälsa

Nedanstående debattartikel var införd i dagens upplaga av Barometern-OT och handlar om vikten av att öka förståelsen för och våga bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Här gör Brobyggarna en jätteinsats som måste få fortsätta. 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan måste bedrivas på flera plan i samhället men framför allt måste tystnaden brytas. Det är nämligen jobbigt för många drabbade och anhöriga att prata om ämnet. Även om det märks en förbättring på senare tid så är det ofta förknippat med skam och skuldkänslor samt fortfarande tyvärr även många fördomar. Det leder i sin tur till att det finns en okunskap både hos allmänheten och i många yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa. Det måste vara en gemensam uppgift att avdramatisera och att få fler att bryta tystnaden. Det finns nämligen inga själsliga plåster eller vaccinationer mot ångest, oro och depression men om fler vågar prata och öppna upp för samtal på ett tidigt stadium så kan många fler få hjälp tidigare. 

För att sprida kunskap och erfarenheter om psykisk ohälsa startade landstinget i samverkan med länets kommuner projektet Brobyggarna den 1 januari 2013. Andra myndigheter, som
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har också tagit del i projektet. Brobyggarna arbetar utifrån egenupplevda erfarenheter i syfte att minska rädslan och därmed fördomar kring psykisk ohälsa. Brobyggarnas uppdrag har bland annat varit att hålla utbildningar för yrkesverksamma i både kommuner och landsting utifrån vad man själva upplevt i vården.

Verksamheten har varit mycket uppskattad. Bland annat vann Vuxenpsykiatri Söder hösten 2013 ett pris på nationell nivå hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under temat ”Bästa fokus på patientperspektivet”. Motiveringen till priset var att man använt sig av Brobyggarna för att på ett unikt sätt tagit till vara på brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personal. Verksamheten har pågått fram till årsskiftet men därefter är framtiden osäker. Brobyggarna har åstadkommit mycket under de här två åren men det finns mycket kvar att göra och många fler att nå.

Brobyggarnas koncept är något som verkligen fungerar. Modellen bygger på att få ta del av den kunskap som inte går att läsa sig till. Istället får man berättelser tagna direkt ur livet, från berörda, i möten där man öppet kan ställa frågor och diskutera fram lösningar. Det ger möjlighet att lära av varandra och skapar mod för fler att våga berätta. Genom att gå ut och öppet tala om upplevd psykisk ohälsa visar man att det är okej och inget att skämmas eller känna skuld för. Öppenheten gör att fler vågar prata samt att fördomarna och tystnaden blir mindre.

Det måste finnas människor som orkar och har modet att tala om det som andra inte klarar. Det måste finnas en röst för alla som drabbas. Alla erfarenheter är viktiga att ta vara på och rösterna får inte tystna. Det behövs fler som vågar berätta om sina erfarenheter – inte färre. Låt därför Brobyggarna finnas kvar för att öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa!Etiketter: , ,


söndag, december 14, 2014

 

Råd till ett nyfött barn

Till barnbarnet Cornelis vid namngivningsdagen den 6 december 2014

Råd till ett nyfött barn
Av Tage Danielsson


Innan du blir kapitalist 
kommunist, monetarist
 
anarkist, marxist, fascist
 
terrorist, imperialist
 
socialist, syndikalist
 
eller rentav folkpartist
 
måste lilla du förstå
 
att så snart som du kan gå
 
bör du stultande gå med
 
i det världsparti för fred
 
som går före allting annat.
 
Alla -ismer där vi stannat
 
är sekunda, inte störst.
 
Freden måste komma först.
 
Gör den inte det, min vän,
 
kommer inget efter den.

tisdag, december 09, 2014

 

Moderat oppositionsråd på s-mandat

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg är de politiska turerna märkliga på flera håll i länet. I sitt tidigare så starka fäste Oskarshamn, regerar numera Socialdemokraterna med hjälp av Centerpartiet men det är inte bara nog med det utan nu styr man även hur oppositionen ska arbete. Det är ett minst sagt märkligt agerande och en maktfullkomlighet utan dess like.

När kommunfullmäktige igår skulle avgöra vem som skulle bli oppositionsråd så låter man inte oppositionspartierna själva avgöra detta utan går in och lägger sig i arbetet. Efter den senaste tidens turbulens inom Moderaterna framstår helt klart folkpartisten Mathias Karlsson som det största hotet mot majoriteten. Folkpartiet hade dessutom stora framgångar i kommunvalet i Oskarshamn. Brukligt i ett sådant läge är att andra partier som inte är inblandade lägger ner sina röster. Så gjorde dock inte Socialdemokraterna i Oskarshamn. I valet som stod mellan Mathias Karlsson (FP) och Eva-Marie Hansson (M) lade man därför sina röster på moderaten.

I dagens Barometern ser man att Eva-Marie är glad över att ha blivit vald men då måste vi påminna henne om att hon i praktiken blivit vald till oppositionsråd på ett S-mandat. Den stora frågan är vad Moderaterna fick betala i utbyte. Men ingenting är särskilt överraskande längre i kommunpolitiken i Kalmar län.

Läs mer om cirkusen i Oskarshamn här.

Etiketter: , ,


 

Nya politiska kartor - men vilket är syftet?

Det blir verkligen glest mellan mina blogginlägg numera. Mycket har hänt under hösten med budgetarbete och nomineringar i landstinget, flytt av föräldrarna till särskilt boende med mera. Några förkylningar har också hunnit avlösa varandra. Just nu är jag hemma i en ny som förmodligen mest är ett tecken på att jag är väldigt sliten och extra mottaglig för diverse baciller. Det är också härligt att ha blivit morfar. En underbar känsla att följa lille C:s första tid i livet.

Annars är det en ny politisk karta vi upplever med mycket osäkerhet. Med den största sannolikhet blir det ett extraval den 22 mars nästa år. Beslutet tas den 29 december. En mängd analyser görs dagligen om varför det blev som det blev och jag ska undvika att ge mig in i detta oändliga analyserande och bara istället konstatera fakta. Det blir nu en kort och intensiv valrörelse där många kassakistor gapar tomma efter supervalåret 2014. De större partierna har säkert en del resurser sparade medan vi mindre får lita till ideellt arbete i än större utsträckning än vad som redan sker. Samtidigt ger extravalet nya möjligheter att flytta fram våra positioner efter årets riksdagsval som var allt annat än framgångsrikt. Nu får inte det partiinterna positionerandet och diskussioner om listornas utseende ta för mycket tid utan det är kampanjande och utåtriktade aktiviteter som står högst upp på arbetslistan.

Även lokalt har det skett stora förändringar. Till skillnad från riksplanet och landstinget har det blivit vanligare med blocköverskridande samarbete i länets kommuner och Alliansen är på flera håll ett minne blott. Sverigedemokraterna är ofta vågmästare och tyvärr har man på vissa håll lockats till att inleda samarbete som mer eller mindre är formaliserat. Torsås är en kommun där vissa allianspartier förde samtal. Något resultat blev det dock inte. I Högsby har alliansföreträdare röstats fram med stöd av SD. Det är minst sagt olyckligt. För andra mandatperioden i rad saknar Folkpartiet representation i kommunfullmäktige i Högsby och med tanke på de politiska turerna där känns det närmast som en lättnad. Det finns fler håll i länet där maktspelet har tagit överhanden - eller handlar det om en vilja att samarbeta? Döm själva! Syftet är i fler fall oklart.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]