torsdag, juni 26, 2014

 

Folkpartiet mer än skolfrågor

Lördagen den 5 juli är det Folkpartiets dag i Almedalen på Gotland. Mycket av intresset riktas på det tal som vår partiledare Jan Björklund kommer att hålla. Folkpartiets politik på nationell nivå har under senare år till stora delar fokuserat på skolan men det är min förhoppning att några andra traditionella socialliberala frågor ska få mer utrymme. Två sådana är hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen där vi folkpartister har starka traditioner. För att stärka patientens ställning drev vi under 90-talet igenom den uppskattade husläkarreformen där medborgarna själva fick välja doktor i primärvården. Under samma period genomfördes vårdgarantin inom ett antal diagnosområden. Den har sedan utvecklats till att omfatta fler områden och bidrar starkt till att fler patienter numera får vård i tid. På senare år har en parboendegaranti införts. Den ger äldre par rätt att bo tillsammans när en av makarna har behov av vård- och omsorgsboende. Nu gäller det att ta sig an framtidens utmaningar!

Man måste kunna känna sig trygg och ha makten att påverka sin situation i livets alla skeden. I unga år handlar det om att skapa självkänsla och självförtroende. Det handlar om att känna sig sedd och att bli lyssnad till. Ohälsosamma ideal för kropp och hälsa, höga prestationskrav och mobbing är några saker som kan leda till psykisk ohälsa. Det späds på längre upp i åldern med en arbetsmarknad som gör att det är svårt att hitta jobb så att man tvingas vara kvar i skolbänken. Här har vi vuxna ett stort ansvar. Vi måste våga lyssna och prata med unga som mår dåligt. Det är fortfarande närmast tabubelagt att tala om psykisk ohälsa. Att söka hjälp är än idag ofta belagt med skam och starka skuldkänslor. Så får det inte vara! Inga barn ska behöva känna sig misslyckade, osynliga eller värdelösa. Vi måste bryta tystnaden och erbjuda tidig hjälp och snabbt stöd. 

Även som äldre behöver man känna sig trygg. Våra årsrika måste få mer makt över sin vardag. Du ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges. Som äldre ska man få bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Man ska också kunna välja boendeform. Samarbetet mellan landstingets äldresjukvård och kommunernas äldreomsorg måste förbättras. Bara för att man blivit gammal är man inte oförmögen att fatta egna beslut. Nu är det dags att visa att Folkpartiets politik handlar om så mycket mer än bara skola!

Etiketter: , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]