torsdag, juni 26, 2014

 

Västerviksborna väntar fortfarande på svar

Debattartikel införd i dagens upplaga av Västervikstidningen. Vänsterpartisterna vägrar beskriva effekterna av sin vårdpolitik.

Man blir onekligen en smula förvånad när man läser de tre vänsterpartisternas desperata men samtidigt undvikande svar på min debattartikel där jag frågar vad som händer med de patienter som aktivt valt en annan utförare än landstinget inom primärvården. Inte en enda av mina frågor till Vänsterpartiet besvaras, utan istället läggs ord i min mun. Det är ju ett välkänt debattknep när argumenten tryter. Vad t ex vänsterpartisten Ragnar Olsson sagt på landstingsfullmäktige finns däremot dokumenterat på landstingets egna bandinspelningar. Det som står helt klart är att konsekvenserna, om hans och Vänsterpartiets politik skulle bli verklighet, blir förödande för medborgarna i Kalmar län. Rätten att själv välja en läkarkontakt skulle nämligen försvinna. Populära vårdgivare Riddarhusläkarna i Västervik skulle få stänga igen. Cirka 20 % av länets invånare skulle stå utan en fast läkarkontakt. Samtidigt har offentliga hälsocentraler, t ex i Ankarsrum och Gamleby, stora bemanningsproblem. Men det är ett faktum som vänsterpartisterna helt väljer att blunda för.

Fortfarande får vi alltså inga svar från Vänsterpartiet. Vad menar ni med att alla vårdföretagare i Kalmar län drivs av girighet? Vad är ert besked till de medborgare som aktivt valt t ex Riddarhusläkarna i Västervik som sin vårdgivare när er politik drivit dessa vårdgivare på flykt? För mig är det bara en sak som är intressant och det är vinsterna för patienten. Att själv få välja en hälsocentral som man har förtroende för är en av dem. Utan dessa små entreprenörers stora engagemang och kompetens skulle nämligen inte hälso- och sjukvården i vårt län fungera.

Nu är det dags att Vänsterpartiet öppet står för konsekvenserna av sin plakatpolitik, sina uttalanden och sin människosyn. Medborgarna väntar med lika stor spänning som jag.


Etiketter: , ,


 

Folkpartiet mer än skolfrågor

Lördagen den 5 juli är det Folkpartiets dag i Almedalen på Gotland. Mycket av intresset riktas på det tal som vår partiledare Jan Björklund kommer att hålla. Folkpartiets politik på nationell nivå har under senare år till stora delar fokuserat på skolan men det är min förhoppning att några andra traditionella socialliberala frågor ska få mer utrymme. Två sådana är hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen där vi folkpartister har starka traditioner. För att stärka patientens ställning drev vi under 90-talet igenom den uppskattade husläkarreformen där medborgarna själva fick välja doktor i primärvården. Under samma period genomfördes vårdgarantin inom ett antal diagnosområden. Den har sedan utvecklats till att omfatta fler områden och bidrar starkt till att fler patienter numera får vård i tid. På senare år har en parboendegaranti införts. Den ger äldre par rätt att bo tillsammans när en av makarna har behov av vård- och omsorgsboende. Nu gäller det att ta sig an framtidens utmaningar!

Man måste kunna känna sig trygg och ha makten att påverka sin situation i livets alla skeden. I unga år handlar det om att skapa självkänsla och självförtroende. Det handlar om att känna sig sedd och att bli lyssnad till. Ohälsosamma ideal för kropp och hälsa, höga prestationskrav och mobbing är några saker som kan leda till psykisk ohälsa. Det späds på längre upp i åldern med en arbetsmarknad som gör att det är svårt att hitta jobb så att man tvingas vara kvar i skolbänken. Här har vi vuxna ett stort ansvar. Vi måste våga lyssna och prata med unga som mår dåligt. Det är fortfarande närmast tabubelagt att tala om psykisk ohälsa. Att söka hjälp är än idag ofta belagt med skam och starka skuldkänslor. Så får det inte vara! Inga barn ska behöva känna sig misslyckade, osynliga eller värdelösa. Vi måste bryta tystnaden och erbjuda tidig hjälp och snabbt stöd. 

Även som äldre behöver man känna sig trygg. Våra årsrika måste få mer makt över sin vardag. Du ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges. Som äldre ska man få bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Man ska också kunna välja boendeform. Samarbetet mellan landstingets äldresjukvård och kommunernas äldreomsorg måste förbättras. Bara för att man blivit gammal är man inte oförmögen att fatta egna beslut. Nu är det dags att visa att Folkpartiets politik handlar om så mycket mer än bara skola!

Etiketter: , , , ,


onsdag, juni 11, 2014

 

Kovändningar som konstart

Apropå gårdagens möte med landstingsstyrelsen så remissbehandlades regionförbundets förslag till konstpolicy för länet. Enligt den ska en procent av kostnaden vid ny- och ombyggnation avsättas till konstnärligt utsmyckning av offentliga lokaler. Med tanke på den senaste tidens diskussioner i landstinget där inga medel alls eller endast en tiondels procent avsatts för ändamålet trots en egen riktlinje på en halv procent så verkar kovändningen från den rödgröna majoriteten vara en konst i sig. Man blir utan tvekan lite misstänksam vis av erfarenheten.

Etiketter: , ,


tisdag, juni 10, 2014

 

Ett o(v)äntat ja till "girigheten"

Vid dagens möte med landstingsstyrelsen togs ett glädjande beslut om vårdavtal inom gynekologin. Det är den privata hälsocentralen Emmakliniken i Emmboda som fick ja på sin ansökan. Söktrycket är stort på befintliga gynekologiska mottagningar i södra länsdelen. När Emmakliniken nu får öppna egen mottagning minskar trycket på befintliga mottagningar och tillgängligheten ökar i hela södra länet.

Med tanke på den senaste tidens uttalanden från vänsterpartister i länet lyfter man dock något på ögonbrynen. Så sent som i förra veckan beskrev nämligen vänsterpartisten Ragnar Olsson länets vårdföretagare som "giriga" från landstingsfullmäktiges talarstol. Mitt tidigare uttalande om att Vänsterpartiet är "vilse i vården" visar sig vara mer riktigt än någonsin.

 

Etiketter: , ,


måndag, juni 09, 2014

 

Vänstern vilse i vården

Vid landstingsfullmäktige i förra veckan utbröt en ideologisk debatt om mångfalden Det var både befriande och avslöjande, särskilt för Vänsterpartiet och deras människosyn. Upprinnelsen var att vi skulle besluta om Hälsoval 2015. Hälsoval är det namn som vårdvalssystemet inom primärvården fick i vårt rödgröna landsting. Från Folkpartiets sida vill vi komma längre med denna modell. Det ska vara lättare att etablera sig som entreprenör och mer konkurrensneutralt. Denna uppfattning har även övriga allianspartier. De signaler vi fick från den rödgröna majoriteten och framför allt Vänsterpartiet måste dock oroa länsmedborgarna. Man gav nämligen tydliga besked. Några entreprenörer göre sig icke besvär i Kalmar län i framtiden om Vänsterpartiet får bestämma. I denna ljudfil hör ni Ragnar Olsson (V) ge en skrämmande beskrivning av de små vårdföretag som finns i länet och utan vilka vare sig primärvård eller tandvård skulle fungera. I vårt län är ca 20 % av medborgarna listade vid privata läkarmottagningar i primärvården, i Nybro är siffran hela 60 %. Ändå möts dessa vårdföretag, och därmed även deras patienterar, med stor misstänksamhet av socialisterna.

Uttalandet om vårdgivarnas girighet från Olsson är ett tydligt ställningstagande. En röst på Vänsterpartiet i landstingsvalet är en röst på att t ex Astrakanens läkarmottagning i Nybro ska bort. Detta trots att så många patienter i Nybro aktivt valt detta alternativ. Som patient på Astrakanen skulle jag känna en stor oro. Ett stopp för verksamheten skulle innebära läkarbrist, minskat patientinflytande och längre väntetider. Men det är kanske så Vänsterpartiet vill ha det? Ragnar Olsson drar alla över en kam för att ta billiga politiska poänger men den påstådda girigheten handlar mer om egen trångsynthet och avundsjuka. Nu är det bara viktigt att medborgarna blir medvetna om vad som står på spel vid höstens val.

Jag ser inte våra vårdföretag i Kalmar län som giriga. Jag ser dem som en mycket viktig del i att kunna erbjuda medborgarna hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Jag ser dem som en naturlig del i en fungerande hälso- och sjukvård. Aldrig har väl skillnaden mellan Alliansens och den rödgröna hälso- och sjukvårdspolitiken varit tydligare.

Etiketter: ,


lördag, juni 07, 2014

 

Kan patientsäkerheten garanteras?

Sedan i söndags saknar akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar ledningsansvariga sjuksköterskor. Orsaken är en konflikt om extra ersättning till de sjuksköterskor som utför uppdraget som ledningsansvariga. Konflikten kan bli långvarig. Frågan är lyft av Vårdförbundet för en central förhandling som kommer att ske i mitten av juni. Frågan är nu om ansvarigt landstingsråd, Lena Segerberg (S), kan garantera patientsäkerheten på akuten vid Länssjukhuset i Kalmar så länge konflikten pågår. Samtidigt larmar Vårdförbundet om vikariebrist i sommar, och att antalet vårdplatser på länssjukhuset kommer minska med nästan en tredjedel då det saknas bland annat sjuksköterskor. I kombination med konflikten på akutmottagningen blir detta givetvis extra bekymmersamt. Lena Segerberg och den rödgröna politiska majoriteten måste nu leverera en lösning, annars är allt deras prat om patientsäkerhet inte mycket värt. 


Etiketter: ,


söndag, juni 01, 2014

 

Underlätta för anhörigvårdare

Enligt undersökningar gjorda av Socialstyrelsen och Stockholms Universitet vårdar, hjälper eller stöttar totalt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder i landet en närstående. Hela 900 000 av dessa finns i yrkesverksam ålder. Enligt uppgift tvingas 140 000 personer säga upp sig från jobbet eller gå ner i arbetstid till följd av sitt omsorgsgivande. Hela 190 000 personer har fått minskade inkomster på grund av sin anhörigomsorg. Med små medel kan arbetsgivare dock underlätta för de medarbetare som tar hand om en närstående. Nu föreslår Folkpartiet att Landstinget i Kalmar län, som första landsting i landet, ansluter sig till nätverket ”Arbetsgivare för Anhöriga”. Nätverkets syfte är att utveckla en anhörigvänlig personalpolitik.
  
Arbetsgivare för anhöriga är ett regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga, med säte i Kalmar, Anhörigas Riksförbund och arbetsgivare. Myndigheter och företag ska med kunskap bygga upp och utveckla en anhörigvänlig personalpolitik. Projektets tanke är att utveckla stöd till yrkesverksamma anhöriga, i både offentlig och privat verksamhet, för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Som anhörigvårdare kan arbetet handla om att stötta eller vårda sina föräldrar, partner, barn eller närstående under kortare eller längre tid i livet. Mer stöd från arbetsgivaren kan öka medarbetarnas motivation, effektivitet men framför allt välbefinnande på arbetsplatsen. Om landstinget kan underlätta för medarbetare som vårdar anhöriga bidrar det till ett starkare varumärke. Det kan medverka till att landstinget bli en attraktivare arbetsgivare som lättare kan behålla och rekrytera personal. Som länets största arbetsgivare skulle landstinget kunna gå före i arbetet och visa vägen för övriga myndigheter och företag. 

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]