onsdag, maj 28, 2014

 

Ingen ska vara rädd att säga vad man tycker

Under några dagar har Östra Småland skrivit om den rädsla som finns bland landstingsanställda att uttala sig till media. Bland annat reagerade Personaldelegationens ordförande, Yvonne Hagberg (S), och säger att det är oacceptabelt om det finns en tysthetskultur.

Det är bra att Yvonne markerar i frågan. Samtidigt får hon inte glömma att hon själv är ytterst ansvarig som majoritetsföreträdare för den personalpolitik som förs. Det är förödande mot vårdens kvalitet och verksamhetsutvecklingen om våra medarbetare inte vågar säga vad man tycker och komma med kritik och förslag till förändringar.
Öppenhet är ett av ledorden för Landstinget i Kalmar län men det finns alltså brister. Jag har själv vid några tillfällen råkat ut för att medarbetare i landstinget inte vågat träffa mig för samtal i rädsla för bestraffningar. Det kan handla om att man ville berätta om förhållanden på arbetsplatsen som man vill åtgärda. I sista stund har personen sedan backat ur ibland på direkt uppmaning från chefer. Vid dessa tillfällen har jag informerat landstingets organisation för att man där ska veta att det finns en rädsla att använda sin meddelarfrihet bland våra anställda. Meddelarfriheten är en av yttrandefrihetens och en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den måste vi alla slå vakt om.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]