torsdag, maj 08, 2014

 

En seger för konsten

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om att landstinget inte följer sin egna riktlinjer om konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnationer. Enligt dessa ska en halv procent av den totala byggkostnaden användas till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning.
Igår hade vi möte med landstingsstyrelsen. Då behandlades mina och alliansen frågor varför inte riktlinjerna efterlevs. Av det svar vi fick framgick mycket riktigt att man ”missat” att avsätta medel till konstnärlig utsmyckning på hälsocentralerna i Borgholm, Färjestaden och Stensö. Felaktigt påstods det däremot att man följt landstingets riktlinjer vid ny- och ombyggnationerna vid våra tre sjukhus under senare år. Enligt det material jag fått fram var det bara 0,1 % (inte 0,5 %) som avsattes. Enligt förslaget till beslut ska riktlinjerna förtydligas men enligt min mening är problemet inte i första hand riktlinjerna i sig utan att det faktum att de inte följs.
 
Alliansen lade därför förslag att beloppet för konstärlig utsmyckning ska särredovisas inför varje byggprojekt och att detta ska redovisas till landstingsstyrelsen. Där ska vi också i efterhand få en redovisning för hur pengarna har använts. Glädjande bifölls även majoriteten förslaget. Det var en seger för kulturen och för konsten som alltså förbisetts under en tid trots allt fagert tal från de rödgröna om kulturens betydelse för konsten. Detta måste också visas i konkret handling - inte bara i vackra ord. Nu har Folkpartiet och Alliansen sett till att frågan kommer högre upp på den politiska agendan. Nu slipper vi tomma väggar på hälsocentralerna.
 

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]