fredag, maj 09, 2014

 

Alla tjänar på tidig upptäckt och snabba insatser

Folkpartiet föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att patientavgifterna för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll samt aortascreening avskaffas. Förhoppningen är att fler invånare ska komma på undersökningar. Det finns tyvärr grupper som avstår mammografiundersökningar på grund av patientavgiften. Syftet med kontrollerna är att upptäcka bland annat cancer tidigare, vilket ökar chansen till lyckade behandlingsresultat. 

Mammografi är sedan 2012 avgiftsfritt i Stockholms läns landsting. Utvärderingen därifrån visar att fler kvinnor kommer till undersökning sedan avskaffandet. Studier visar också att en av de starkaste faktorerna för högre deltagande är låg eller ingen avgift för undersökning. Patientavgifter är till för att styra patientflöden. Det är exempelvis dyrare att besöka akuten än hälsocentralen. Screeningverksamhet fungerar inte så, vi vill att så många som möjligt ska delta. Ju fler som kommer på undersökning desto fler kan vi hjälpa. Att ta bort avgifterna möjliggör ett minskat lidande och en stor samhällsvinst.

Landstinget i Östergötland beslutade tidigare i år att avskaffa patientavgifterna för mammografi och gynekologisk cellprovskontroll. Detta trädde i kraft den 1 april. Kalmar ingår i samma sjukvårdsregion som Östergötland. Det finns sedan tidigare en strävan att samordna patientavgifterna inom regionen. Folkpartiet tycker inte att invånarna i Kalmar län ska behöva betala mer än de som bor på andra sidan länsgränsen. Landstinget har pekat ut cancersjukvården som ett viktigt förbättringsområde. Vårt förslag stärker det förebyggande arbetet och gör sjukvården mer jämlik.

Etiketter: , , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]