onsdag, maj 28, 2014

 

Ingen ska vara rädd att säga vad man tycker

Under några dagar har Östra Småland skrivit om den rädsla som finns bland landstingsanställda att uttala sig till media. Bland annat reagerade Personaldelegationens ordförande, Yvonne Hagberg (S), och säger att det är oacceptabelt om det finns en tysthetskultur.

Det är bra att Yvonne markerar i frågan. Samtidigt får hon inte glömma att hon själv är ytterst ansvarig som majoritetsföreträdare för den personalpolitik som förs. Det är förödande mot vårdens kvalitet och verksamhetsutvecklingen om våra medarbetare inte vågar säga vad man tycker och komma med kritik och förslag till förändringar.
Öppenhet är ett av ledorden för Landstinget i Kalmar län men det finns alltså brister. Jag har själv vid några tillfällen råkat ut för att medarbetare i landstinget inte vågat träffa mig för samtal i rädsla för bestraffningar. Det kan handla om att man ville berätta om förhållanden på arbetsplatsen som man vill åtgärda. I sista stund har personen sedan backat ur ibland på direkt uppmaning från chefer. Vid dessa tillfällen har jag informerat landstingets organisation för att man där ska veta att det finns en rädsla att använda sin meddelarfrihet bland våra anställda. Meddelarfriheten är en av yttrandefrihetens och en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den måste vi alla slå vakt om.

Etiketter: ,


onsdag, maj 21, 2014

 

Glädjande satsning på läkarutbildning

Överenskommelsen om en läkarutbildning med stora delar förlagt till Kalmar län är mycket glädjande. Svängningen från Lund till Linköping som samarbetspartner kom lite överraskande men egentligen var det den lösning som de flesta ville ha från början eftersom vi tillhör samma sjukvårdsregion som Östergötland. Efter något personbyte i Hälsouniversitetet i Linköping verkade dessutom "proppen gått ur". 

En lokal läkarutbildning kommer att möjliggöra ökad forskning och nya karriärvägar. På sikt kommer det underlätta för sjukhusen att behålla läkare och rekrytera nya. Förhoppningen är att landstingets attraktivitet som arbetsgivare ökar och på lång sikt kan det här vara ett avgörande beslut för personalförsörjningen. Även om resultaten inte kan ses snabbt så är det en viktig del i arbetet med att begränsa landstingets stora kostnader för hyrläkare.

Nu är det viktigt att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen och få våra läkarstudenter att känna sig välkomna till Kalmar och länet. 

Etiketter: , ,


söndag, maj 11, 2014

 

....och tyvärr även i det lilla

När man sitter och summerar veckan så här på söndagsförmiddagen så återvänder jag till onsdagens möte med landstingsstyrelsen. Liksom i mitt senaste blogginlägg handlar det om respekt och tolerans. Ibland blir det tuffa debatter där skillnaderna i politiska ideologier visas tydligt. Det är bra! Så ska ju politiken fungera men det är viktigt att det sker med respekt för varandra. Men när det tisslas och tasslas, kommer spontana utrop, suckas och stönas rakt över sammanträdesbordet från politiska motståndare när man själv har ordet så blir man både ledsen och arg. Som politiker får man oftast rådet att visa att man inte störs eller bryr sig om ett sådant beteende. Nu har det gått några dagar och ja - jag störs och blir irriterad. Jag hoppas bara att det inte är en medveten strategi utan bara handlar om ren tanklöshet. Jag hoppas verkligen inte att jag själv beter mig så för i så fall lovar jag bättring :-)

Etiketter: ,


 

Respekt och tolerans i det stora.....

Gårdagens resultat i Eurovision Song Contest var både glädjande och överraskande. Personligen trodde jag inte att Europa skulle vara redo för Conchita Wurst och låten "Rise Like a Phoenix". Conchita som är från Österrike, föddes som Thomas Neuwirth, och är sångare och dragartist. Igår vann hon Europas hjärtan i och med segern som måste ses som en stor seger över kritiker, fördomar och homofobi. Framträdandet ställde mycket på sin spets. En person med helskägg och aftonklänning! En utmaning som verkade bli för mycket i länder som Ryssland och Vitryssland, där man till och med anordnade namninsamlingar mot Conchita. Men det fanns säkert även många i resten av Europa som satte lördagsgroggen/vinet/ölen i vrångstrupen - vilken utmaning! Hoppas nu att frågor som mänskliga rättigheter, människors lika värde och rätten att vara den man är ska få sig en knuff i rätt riktning i hela Europa. Sedan får vi självklart inte glömma att Conchita hade en fantastisk låt och en suverän sångröst. En rättvis seger på alla sätt!

Etiketter: , ,


fredag, maj 09, 2014

 

Alla tjänar på tidig upptäckt och snabba insatser

Folkpartiet föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att patientavgifterna för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll samt aortascreening avskaffas. Förhoppningen är att fler invånare ska komma på undersökningar. Det finns tyvärr grupper som avstår mammografiundersökningar på grund av patientavgiften. Syftet med kontrollerna är att upptäcka bland annat cancer tidigare, vilket ökar chansen till lyckade behandlingsresultat. 

Mammografi är sedan 2012 avgiftsfritt i Stockholms läns landsting. Utvärderingen därifrån visar att fler kvinnor kommer till undersökning sedan avskaffandet. Studier visar också att en av de starkaste faktorerna för högre deltagande är låg eller ingen avgift för undersökning. Patientavgifter är till för att styra patientflöden. Det är exempelvis dyrare att besöka akuten än hälsocentralen. Screeningverksamhet fungerar inte så, vi vill att så många som möjligt ska delta. Ju fler som kommer på undersökning desto fler kan vi hjälpa. Att ta bort avgifterna möjliggör ett minskat lidande och en stor samhällsvinst.

Landstinget i Östergötland beslutade tidigare i år att avskaffa patientavgifterna för mammografi och gynekologisk cellprovskontroll. Detta trädde i kraft den 1 april. Kalmar ingår i samma sjukvårdsregion som Östergötland. Det finns sedan tidigare en strävan att samordna patientavgifterna inom regionen. Folkpartiet tycker inte att invånarna i Kalmar län ska behöva betala mer än de som bor på andra sidan länsgränsen. Landstinget har pekat ut cancersjukvården som ett viktigt förbättringsområde. Vårt förslag stärker det förebyggande arbetet och gör sjukvården mer jämlik.

Etiketter: , , , ,


torsdag, maj 08, 2014

 

En seger för konsten

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om att landstinget inte följer sin egna riktlinjer om konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnationer. Enligt dessa ska en halv procent av den totala byggkostnaden användas till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning.
Igår hade vi möte med landstingsstyrelsen. Då behandlades mina och alliansen frågor varför inte riktlinjerna efterlevs. Av det svar vi fick framgick mycket riktigt att man ”missat” att avsätta medel till konstnärlig utsmyckning på hälsocentralerna i Borgholm, Färjestaden och Stensö. Felaktigt påstods det däremot att man följt landstingets riktlinjer vid ny- och ombyggnationerna vid våra tre sjukhus under senare år. Enligt det material jag fått fram var det bara 0,1 % (inte 0,5 %) som avsattes. Enligt förslaget till beslut ska riktlinjerna förtydligas men enligt min mening är problemet inte i första hand riktlinjerna i sig utan att det faktum att de inte följs.
 
Alliansen lade därför förslag att beloppet för konstärlig utsmyckning ska särredovisas inför varje byggprojekt och att detta ska redovisas till landstingsstyrelsen. Där ska vi också i efterhand få en redovisning för hur pengarna har använts. Glädjande bifölls även majoriteten förslaget. Det var en seger för kulturen och för konsten som alltså förbisetts under en tid trots allt fagert tal från de rödgröna om kulturens betydelse för konsten. Detta måste också visas i konkret handling - inte bara i vackra ord. Nu har Folkpartiet och Alliansen sett till att frågan kommer högre upp på den politiska agendan. Nu slipper vi tomma väggar på hälsocentralerna.
 

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]