söndag, april 27, 2014

 

Överge inte ungdomarna i Oskarshamn

Samtalsmottagningen för Unga Vuxna i Oskarshamn ska läggas ner till nästa år. Enligt landstinget ska det ersättas med en "första linjens barn- och ungdomspsykiatri inom primärvården". Här måste jag höja ett varningens finger. Unga vuxna i Oskarshamn är en välfungerande verksamhet, som riktar sig till åldersgruppen 16 till 24 år. Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp i tid och hjälpen ska vara lättillgänglig. Det får inte bli något glappDärför kan man inte lägga ner mottagningen innan den nya organisationen är igång. 

Enligt uppgift kommer första linjens barn- och ungdomspsykiatri inom primärvården att vara igång först i början av 2015. Enligt beslut i landstingsfullmäktige är målgruppen barn och unga i åldern 6 till 18 år. I Västervik är Unga Vuxna nedlagt sedan ett år, och ingen ny motsvarande verksamhet är igång. Frågan har skötts mycket illa av de rödgröna partiernaNär man väljer att lägga ner Unga Vuxna-mottagningarna riskerar ungdomarna att lämnas vind för våg. Det är mycket osäkert om den nya organisationen hinner starta innan mottagningen i Oskarshamn försvinner och dessutom riktar den sig inte till samma målgrupp. Unga Vuxna får därför inte läggas ner förrän det finns ett fullgott och fungerande alternativ som ersätter. Landstinget får inte överge de äldre ungdomarna. 

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]