söndag, april 27, 2014

 

Kritik mot rödgrön tillämpning av konstriktlinjer

I samband med invigningen av hälsocentralen i Borgholm avslöjade media att det inte avsatts några medel för konstnärlig utsmyckning i och utanför de nya lokalerna. Enligt en beslutad riktlinje i landstinget ska en halv procent av den totala byggkostnaden avsättas till konstnärlig utsmyckning och gestaltning men i Borgholm hade ingenting gjorts. Istället lånade en lokal konstnär ut tavlor för att pryda de tomma väggarna.

Vid mötet med landstingsstyrelsens arbetsutskott i veckan fick allianspartierna svar på den skrivelse man lämnade in med anledning av detta. Allianspartierna ville dels veta varför riktlinjerna frångåtts i Borgholm men även hur de tillämpats tidigare och hur de ska användas i framtiden. Svaret på skrivelsen ger oss rätt. Som vi misstänkte avsattes inga medel alls för konstnärlig utsmyckning i Borgholm och inte heller vid nybyggnationen i Färjestaden eller vid ombyggnationen på Stensö hälsocentral i Kalmar. 

Orsaken ska ha varit att riktlinjerna är otydliga. I efterhand har nu 300 000 kronor avsatts för de tre hälsocentraler. I förslaget till svar föreslås också att landstingsdirektören får i uppdrag att se över och förtydliga de riktlinjer som finns för konstnärlig utsmyckning. Det är bra att vi får ett förtydligande av riktlinjerna, särskilt när det gäller inhyrda lokaler.  Tankarna kring konst måste in tidigare i planeringsprocessen. Det har de rödgröna missat i sin byggiver. Kopplingen mellan hälsa och kultur är viktig och kan vi stödja lokala konstnärer så ska vi självklart också göra det.  

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]