söndag, april 27, 2014

 

Det går bra så länge någon annan betalar.

Replik till Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood i veckan 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood tycker som vanligt att det är enklare att ropa efter nya pengar än att använda dem som hon redan har. I hennes värld har alltid skattehöjningar löst alla problem, så även denna gång. Hon vill ha statliga skattehöjningar för att kunna göra en satsning på barnmorskor, trots att hon själv sitter i majoritet i landstinget och har höjt skatten två gånger, och därigenom haft alla möjligheter att prioritera inom vilka verksamheter resurserna ska användas. Jag delar dock hennes uppfattning att det ska vara tryggt att föda barn. Alliansregeringen har därför tillskjutit fler utbildningsplatser till barnmorskeutbildningarna för att komma till rätta med den brist som finns på barnmorskor.

Landstinget står redan nu inför stora rekryteringsbehov av nya medarbetare, bland annat specialistsjuksköterskor inom ett flertal områden. Utmaningen är därför större än vad Linda påstår i artikeln och här har vänstermajoriteten i landstinget ett särskilt ansvar. Lönen är en sak som kan göra yrkesvalet mer attraktivt men även möjligheten att i grunden ha en heltidstjänst. Här har vänstermajoriteten svikit landstingets medarbetare genom att backa på sitt tidigare löfte om ”rätten till heltid”. I själva verket följer man inte ens tagna beslut som säger att nya tjänster i första hand ska utannonseras som heltider.

Av Linda Fleetwoods inlägg kan man få uppfattningen att det finns brister inom mödrahälsovården i Kalmar län. Om hon har den uppfattningen så vore det lämpligt att hon själv satsar ökade resurser av de skattehöjningar hon redan genomfört. Linda Fleetwood och Vänsterpartiet har alltså en hemläxa att göra.

För Folkpartiet är det viktigt att skapa bättre arbetsvillkor för landstingets medarbetare. Alla nya tjänster ska utannonseras som heltider, lönen ska på ett bättre sätt anpassas efter var behoven är störst och det ska finnas möjligheter till utveckling och fortbildning för alla yrkesgrupper.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]