fredag, april 04, 2014

 

Äldrevårdscentraler ingen ny idé

Vänsterpartisten Britt Falk från Oskarshamn föreslår att landstinget ska inrätta särskilda äldrevårdscentraler i länet för att sätta särskilt fokus på äldres hälsa och sjukdomar. Detta är inte någon ny idé. Redan 2008 föreslog Folkpartiet i en motion att landstinget skulle förbättra geriatriken och kunskapen kring äldres hälsa och sjukdomar genom att inrätta äldrevårdscentraler. Motionen lades särskilt med tanke på att länet har landets äldsta befolkning och det faktum att medelåldern ökar. Tyvärr blev vårt förslag avvisat och nedröstat av den rödgröna majoriteten där bland annat Vänsterpartiet ingick och fortfarande ingår. Vänsterns agerande i Oskarshamn är därför lite märkligt.

Folkpartiets förslag innebar att äldrevårdscentraler på sikt skulle byggas ut i hela länet men att man inledningsvis skulle prova verksamheten på någon plats i men idén blev aldrig verklighet. Jag kan ge Britt Falk helt rätt när hon pekar på de stora samordningsvinster som skulle åstadkommas med äldrevårdscentraler. Det är bara tråkigt att Vänsterpartiet vaknat så sent i frågan och inte kunde ge oss stöd redan 2008 men nu verkar det alltså finnas möjlighet att väcka idén på nytt. Det är helt klart att vi behöver göra fler riktade insatser till våra äldre. Om det finns barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar så borde det väl även finnas äldrevårdscentraler? Det sa vi redan 2008, och det gäller fortfarande. Kul att Vänsterpartiet också insett det efter sex år.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]