söndag, april 27, 2014

 

Kritik mot rödgrön tillämpning av konstriktlinjer

I samband med invigningen av hälsocentralen i Borgholm avslöjade media att det inte avsatts några medel för konstnärlig utsmyckning i och utanför de nya lokalerna. Enligt en beslutad riktlinje i landstinget ska en halv procent av den totala byggkostnaden avsättas till konstnärlig utsmyckning och gestaltning men i Borgholm hade ingenting gjorts. Istället lånade en lokal konstnär ut tavlor för att pryda de tomma väggarna.

Vid mötet med landstingsstyrelsens arbetsutskott i veckan fick allianspartierna svar på den skrivelse man lämnade in med anledning av detta. Allianspartierna ville dels veta varför riktlinjerna frångåtts i Borgholm men även hur de tillämpats tidigare och hur de ska användas i framtiden. Svaret på skrivelsen ger oss rätt. Som vi misstänkte avsattes inga medel alls för konstnärlig utsmyckning i Borgholm och inte heller vid nybyggnationen i Färjestaden eller vid ombyggnationen på Stensö hälsocentral i Kalmar. 

Orsaken ska ha varit att riktlinjerna är otydliga. I efterhand har nu 300 000 kronor avsatts för de tre hälsocentraler. I förslaget till svar föreslås också att landstingsdirektören får i uppdrag att se över och förtydliga de riktlinjer som finns för konstnärlig utsmyckning. Det är bra att vi får ett förtydligande av riktlinjerna, särskilt när det gäller inhyrda lokaler.  Tankarna kring konst måste in tidigare i planeringsprocessen. Det har de rödgröna missat i sin byggiver. Kopplingen mellan hälsa och kultur är viktig och kan vi stödja lokala konstnärer så ska vi självklart också göra det.  

Etiketter: ,


 

Åtgärder för bättre cancervård

Kalmar län har längst väntetider i landet mellan diagnos och behandling för lungcancer. För alla cancerformer hamnar länet på plats 18 av 21. Därför måste åtgärder vidtas. I veckan presenterade landstingsalliansen fyra förslag för en bättre lungcancervård i länet.

Etiketter: , ,


 

Det går bra så länge någon annan betalar.

Replik till Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood i veckan 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood tycker som vanligt att det är enklare att ropa efter nya pengar än att använda dem som hon redan har. I hennes värld har alltid skattehöjningar löst alla problem, så även denna gång. Hon vill ha statliga skattehöjningar för att kunna göra en satsning på barnmorskor, trots att hon själv sitter i majoritet i landstinget och har höjt skatten två gånger, och därigenom haft alla möjligheter att prioritera inom vilka verksamheter resurserna ska användas. Jag delar dock hennes uppfattning att det ska vara tryggt att föda barn. Alliansregeringen har därför tillskjutit fler utbildningsplatser till barnmorskeutbildningarna för att komma till rätta med den brist som finns på barnmorskor.

Landstinget står redan nu inför stora rekryteringsbehov av nya medarbetare, bland annat specialistsjuksköterskor inom ett flertal områden. Utmaningen är därför större än vad Linda påstår i artikeln och här har vänstermajoriteten i landstinget ett särskilt ansvar. Lönen är en sak som kan göra yrkesvalet mer attraktivt men även möjligheten att i grunden ha en heltidstjänst. Här har vänstermajoriteten svikit landstingets medarbetare genom att backa på sitt tidigare löfte om ”rätten till heltid”. I själva verket följer man inte ens tagna beslut som säger att nya tjänster i första hand ska utannonseras som heltider.

Av Linda Fleetwoods inlägg kan man få uppfattningen att det finns brister inom mödrahälsovården i Kalmar län. Om hon har den uppfattningen så vore det lämpligt att hon själv satsar ökade resurser av de skattehöjningar hon redan genomfört. Linda Fleetwood och Vänsterpartiet har alltså en hemläxa att göra.

För Folkpartiet är det viktigt att skapa bättre arbetsvillkor för landstingets medarbetare. Alla nya tjänster ska utannonseras som heltider, lönen ska på ett bättre sätt anpassas efter var behoven är störst och det ska finnas möjligheter till utveckling och fortbildning för alla yrkesgrupper.

Etiketter: ,


 

Överge inte ungdomarna i Oskarshamn

Samtalsmottagningen för Unga Vuxna i Oskarshamn ska läggas ner till nästa år. Enligt landstinget ska det ersättas med en "första linjens barn- och ungdomspsykiatri inom primärvården". Här måste jag höja ett varningens finger. Unga vuxna i Oskarshamn är en välfungerande verksamhet, som riktar sig till åldersgruppen 16 till 24 år. Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp i tid och hjälpen ska vara lättillgänglig. Det får inte bli något glappDärför kan man inte lägga ner mottagningen innan den nya organisationen är igång. 

Enligt uppgift kommer första linjens barn- och ungdomspsykiatri inom primärvården att vara igång först i början av 2015. Enligt beslut i landstingsfullmäktige är målgruppen barn och unga i åldern 6 till 18 år. I Västervik är Unga Vuxna nedlagt sedan ett år, och ingen ny motsvarande verksamhet är igång. Frågan har skötts mycket illa av de rödgröna partiernaNär man väljer att lägga ner Unga Vuxna-mottagningarna riskerar ungdomarna att lämnas vind för våg. Det är mycket osäkert om den nya organisationen hinner starta innan mottagningen i Oskarshamn försvinner och dessutom riktar den sig inte till samma målgrupp. Unga Vuxna får därför inte läggas ner förrän det finns ett fullgott och fungerande alternativ som ersätter. Landstinget får inte överge de äldre ungdomarna. 

Etiketter: ,


fredag, april 04, 2014

 

Äldrevårdscentraler ingen ny idé

Vänsterpartisten Britt Falk från Oskarshamn föreslår att landstinget ska inrätta särskilda äldrevårdscentraler i länet för att sätta särskilt fokus på äldres hälsa och sjukdomar. Detta är inte någon ny idé. Redan 2008 föreslog Folkpartiet i en motion att landstinget skulle förbättra geriatriken och kunskapen kring äldres hälsa och sjukdomar genom att inrätta äldrevårdscentraler. Motionen lades särskilt med tanke på att länet har landets äldsta befolkning och det faktum att medelåldern ökar. Tyvärr blev vårt förslag avvisat och nedröstat av den rödgröna majoriteten där bland annat Vänsterpartiet ingick och fortfarande ingår. Vänsterns agerande i Oskarshamn är därför lite märkligt.

Folkpartiets förslag innebar att äldrevårdscentraler på sikt skulle byggas ut i hela länet men att man inledningsvis skulle prova verksamheten på någon plats i men idén blev aldrig verklighet. Jag kan ge Britt Falk helt rätt när hon pekar på de stora samordningsvinster som skulle åstadkommas med äldrevårdscentraler. Det är bara tråkigt att Vänsterpartiet vaknat så sent i frågan och inte kunde ge oss stöd redan 2008 men nu verkar det alltså finnas möjlighet att väcka idén på nytt. Det är helt klart att vi behöver göra fler riktade insatser till våra äldre. Om det finns barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar så borde det väl även finnas äldrevårdscentraler? Det sa vi redan 2008, och det gäller fortfarande. Kul att Vänsterpartiet också insett det efter sex år.

Etiketter: ,


onsdag, april 02, 2014

 

Äntligen!

Idag kom äntligen beskedet som framför allt barn med flerfunktionsnedsättning och deras familjer väntat på. Landstinget i Kalmar län kommer att successivt bygga upp ett förråd med fritidshjälpmedel till barn och vuxna.. Jag gläds verkligen med alla som nu kommer att få hjälp till en meningsfull och aktiv fritid. Det här innebär att t ex fler barn med flerfunktionsnedsättning kan dela fritid och upplevelser med övriga i familjen. Det är en stor seger för barnen och deras föräldrar. Att landstinget nu nått fram till en lösning i dialog med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) är mycket bra. 
Samtidigt är jag dock starkt kritisk till hur ärendet hanterats. RBU skickade in ett medborgarförslag till landstinget för två och ett halvt år sedan i frågan men därefter hände ingenting. Folkpartiet och landstingsalliansen har varit drivande för att förbättra situationen för barn och unga med flerfunktionsnedsättningar. Så sent som för fyra månader sedan föreslog man att pengar årligen skulle avsättas i budgeten för att bygga upp en hjälpmedelsdepå på samma sätt som i det förslag som nu presenteras. Då avslogs förslaget från landstingets vänstermajoritet.
Tydligen är det viktigare att döma av förslagen utifrån var de kommer än utifrån innehållet. Hanteringen av förslaget har varit oacceptabel och förslaget hade kunnat genomföras betydligt tidigare än vad som nu sker om man bortsett från prestigen och sett till barnens bästa. Men för mig är ändå barnen viktigast och att de äntligen får samma tillgång till fritidshjälpmedel som man har i många andra län.  

Etiketter: ,


tisdag, april 01, 2014

 

Fotboll ska vara familjefest!

När jag var liten fick jag ofta följa med min pappa på fotboll på klassiska Kopparvallen i Åtvidaberg. Jag lärde mig att älska atmosfären kring arenan. Den förväntansfulla stämningen, lukten av liniment, gubbarnas tjat kring planen och att följa spelarnas förberedelser inför match. Jag lärde mig älska mitt lag men även att respektera det lag som stod på andra sidan för det var ju förutsättningen för själva sporten och att det skulle bli en match. 

Nu börjar dock min kärlek svikta, inte till mitt favoritlag Åtvidabergs FF, utan till fotbollen. Den glädje jag tidigare kände när jag besökte Kopparvallen har ofta förbytts i rädsla och oro. När allsvenska matcher numera spelas runt om i landet påminner det hela mer om militär belägring än idrottslig glädje. När allsvenskans så kallade storlag invaderar det lilla brukssamhället känner många med mig oro. Samma känsla infinner sig när jag besöker Guldfågeln Arena. Vad kommer att hända om ett domslut går emot bortalaget? När "storlagen" gör upp inbördes liknar områdena runt arenorna mer slagfält än folkfest. Respekten mellan supportrarna är borta och hatet dominerar tyvärr framför glädjen att hålla på och vara stolt över sitt lag. Familjefesten är i många fall borta och barnfamiljerna skräms bort från den idrott som så många av oss älskar. 

I samband med den allsvenska fotbollspremiären fick vi nya bevis för hur hatet och våldet ökar. En person fick sätta till livet i samband med ett supporterbråk inför en match i Helsingborg. Är fotbollen värd det? På nytt blev fotbollen hemvist och utgjorde alibi för ren huliganism och kriminalitet. Mitt fotbollshjärta gråter. 

Ska vi riktiga fotbollssupportrar tvingas lämna arenorna och den sport vi älskar för att huliganer och kriminella ska ha en täckmantel att sprida hat och våld? Aldrig i livet! Vi måste vinna matchen även utanför planen. Men då måste vi också själva ta ansvar. Tänk på vad du skriker på läktaren. Du är nämligen ett föredöme för yngre på läktaren, barn och unga som vi ju vill ska få växa upp och älska fotboll, inte hata motståndare och domare. Se inte motståndarnas supportrar som fiender utan andra som precis som du älskar fotboll. Uppskatta goda insatser även från motståndarlaget. Så kan vi återupprätta förtroendet för den sport många av oss älskar. Så kan vi åter känna trygghet på och runt våra fotbollsarenor. 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]