måndag, mars 10, 2014

 

Fler måste få känna delaktighet i arbetslivet!

I fredagens Östra Småland framgick att Arbestförmedlingen i Kalmar årligen får betalar tillbaka mångmiljonbelopp som är öronmärkta för att hjälpa bland annat funktionshindrade att komma ut i arbetslivet. I Landstinget i Kalmar län har Folkpartiet samt övriga allianspartier länge drivit frågan att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna få ett arbete i någon av landstingets många verksamheter.

När vi började arbetet år 2010 fanns det bara nio så kallade lönebidragstjänster i landstinget. Nu är det nitton. Det är en mycket blygsam ökning med tanke på att hela landstinget har drygt 6 000 fast anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget istället visa vägen och vara ett föredöme. Generellt visar det sig att den offentliga sektorn är sämre att anställa personer med lönebidrag än till exempel privata företag och föreningsliv. Det är något som jag vill ändra på.
Vi måste öppna upp för fler att få möjlighet till en meningsfull sysselsättning i sin vardag. Genom att skapa ytterligare lönebidragsanställningar kan fler personer med olika funktionsnedsättningar få känna ökad delaktighet och få vara en del i ett större socialt sammanhang. Här finns det ju ekonomiska resurser som inte kommer till användning. Men det största slöseriet är att vi inte använder den stora kompetens som finns hos personer med funktionsnedsättningar. Det måste vi ändra på!

Etiketter: , , ,


Kommentarer:
Bra jobbat! Om folkpartiet i landstinget vill göra detta till en profilfråga tycker jag att ni är helt rätt ute.
Bengt Westerberg sa en gång att den verkliga mätaren på humanitet i ett samhälle är hur väl man tar hand om sina funktionshindrade. Själv är jag lyckligtvis inte drabbad, men i min gärning kommer jag i tät kontakt med unga människor med psykiska funktionshinder, som inget hellre vill än att få känna sig behövda i samhället. I stället får de oftast höra att de bara är i vägen och att det enda de kan förvänta sig är att bli försörjda av Försäkringskassan (i alla fall tills de fyller 30).
Det borde vara varje människas självklara rätt att få känna sig produktiv. Ett jobb, hur subventionerat det än må vara, är det absolut bästa sättet att uppnå det. Allting går om man bara vill, även den mest begränsade människa har något man kan bidra med.
Där borde de skattefinansierade arbetsplatserna snarast vara ett föredöme. I all synnerhet som vi på köpet graderar upp graden av humanism i vårt samhälle.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]