onsdag, mars 26, 2014

 

Vilken efter(konst)ruktion!

Det måste blivit något pinsamt för Miljöpartiets landstingsråd Jessica Rydell när det uppdagades att landstinget missat att avsätta medel till konstnärlig utsmyckning på den nybyggda hälsocentralen i Borgholm. När hälsocentralen invigdes i lördags gapade nämligen både lokalerna och utemiljöerna tomma från konst. Landstinget tog under 80-talet ett beslut att avsätta en halv procent av kostnaden vid nybyggnationer och ombyggnader till olika former av konstnärlig utsmyckning och gestaltning men detta glömdes tydligen helt bort i Borgholm. I Smålandsnytt kommer nu Rydell med en ren efterkonstruktion och säger att man ska fullfölja åtagandet. Vid invigningen i lördags sa hon att hon samma dag tillsatt en arbetsgrupp. Idag låter det som det hela tiden varit en medveten strategi. Det är inget mindre än en ren efterkonstruktion för att rädda sitt eget skinn.

Istället har en lokal konstnär, Johan Persson, lånat ut konstverk eftersom väggarna annars hade gapat tomma. Det är generöst av Johan men riktigt pinsamt för landstinget och Jessica Rydell. Istället borde hon stötta regionens konstnärer och fullfölja det åtagande som finns. Som jämförelse kan nämnas att den nationella riktlinjen (från 30-talet) handlar om att avsätta en procent av byggsumman. I Danmark avsätts hela fem procent till konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. Kopplingen mellan hälsa och kultur låter bra i teorin men i praktiken handlar alltså landstingets rödgröna majoritet på ett helt annat sätt. Någon beredskap för detta i Borgholm fanns i alla fall aldrig.

Det mest avslöjande är nog ändå svaret på reporterns sista fråga om hur mycket pengar som avsatts till konstnärlig utsmyckning i Borgholm. Jessica svarar en halv procent men någon aning om vad detta blir i pengar verkar hon inte ha alls. Det visar hur illa förberedd den här frågan verkligen är.

Etiketter: ,


fredag, mars 14, 2014

 

Framtidens jobb finns i vård och omsorg

Igår besökte jag en verksamhet för arbetssökande på Folkuniversitetet i Nybro. Jag pratade inför ett 40-tal personer, de flesta ungdomar men även några äldre. Syftet var att berätta lite om hur det är att vara politiker och vad landstinget är. Deras bild av en man med kavaj, slips och glasögon lyckades jag bara förstärka vad gäller det sistnämnda. Avsiktligt lämnade jag slips och kavaj hemma för att visa att vi politiker inte skiljer sig särskilt mycket från folk i gemen. Jag beskrev en arbetsvecka för en politiker med sammanträden och möten men även med samtal och verksamhetsbesök. På frågan om någon tidigare träffat en politiker så svarade EN!!! person av 40 ja på den frågan. Det överraskade mig inte utan var i själva verket tanken med mitt besök på Folkuniversitetet. Jag tror det är oerhört viktigt att vi visar upp oss för fler och berättar om hur vi jobbar.

Jag fick även berätta om varför jag engagerat mig i politik. Det handlar om viljan att förändra och vilja påverka. Om jag inte engagerar mig själv så kommer andra att ta besluten åt mig. Att säga att man inte bryr sig om politik håller inte. Det är nämligen att lämna över ansvaret helt till andra personer. För min del sträcker sig förmodligen intresset ända tillbaka till Pragvåren 1968. Som nioåring följde jag nyhetsrapporteringen när Warszawapakten med Sovjet i spetsen gick in Prag för att kväsa det tjeckiska folkets frihetslängtan. Det var då mitt egentligen mitt intresse för liberalismen vaknade även om jag skulle förstå det själv åtskilliga år senare.

Mycket av samtalet handlade förstås om möjligheten att få ett jobb. Arbetsmarknaden ställer stora krav, man ska både ha utbildning och lång erfarenhet när man läser platsannonserna. Men hur får man det? Personligen tror jag att framtidens jobb finns i vård och omsorg. Landstinget står t ex inför ett stort generationsskifte. Var femte medarbetare kommer att försvinna och måste ersättas av nya läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Likadant ser det ut i den kommunala omsorgen. Mitt råd till ungdomarna i Nybro var att satsa på en utbildning inom vård och omsorg. Det finns drömmar och visioner bland dagens ungdomar. Jag vill bli förskollärare sa en tjej i Nybro. Klart du ska bli sa jag! Vad och vem hindrar dig? Reste hem med nya erfarenheter som man alltid får i mötet med människor. En sak var vi ense om - kropp och själ hör ihop!

Etiketter: , ,


 

Våga tala om psykisk ohälsa

Sitter hemma med förkylning/allergi och funderar över veckan som gått. Det har varit en ny intensiv arbetsvecka så den hälsomässiga reaktionen som kom igår kväll med fem timmars sömn var inte helt oväntad. I onsdags var jag ute i verksamheten och besökte en vårdavdelning på den psykiatriska kliniken i Kalmar. Jag har varit där förr och slås av hur liten skillnaden är mellan att vara "frisk" eller "sjuk". Jag träffade patienter med oro, ångest, depresssioner och rena tvångstankar. Men vad avgör egentligen om man drabbas av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar? Mycket handlar om tillfälligheter och vilken miljö man växer upp i, med andra ord vilket socialt skyddsnät man har kring sig. Det finns ofta en rädsla att vara ensam, otrygghet och negativ självbild i grunden. Det är faktiskt delar man känner igen hos sig själv ibland. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa. Om någon gör det känns det ofta obekvämt och människor backar och går undan. Däremot berättar vi gärna för omgivningen om vår senaste förkylning eller hur ont i vi har i axeln idag. Tänk om vi vågade bli lite modigare! Tänk om vi vågade prata om vår själsliga hälsa på samma sätt! Jag tror att många skulle må betydligt bättre då.

Vem är helt frisk? Fundera på det! Finns den en norm för begreppet. Egentligen bär vi nog alla på avvikelser från det "normala". Man kan inte känna sig på topp till hundra procent varje dag. Själv har jag ont i axeln, har problem i fötterna med Hallux Valgus och har pigmentförändringar i form av vitiligo. Vissa dagar vaknar jag och mår skit. Jag tänker negativt om mig själv och har dåligt självförtroende. Det är kanske just det som är normalt. När jag lämnade psykiatriavdelningen och min pryodag senare samma dag så tänkte jag: Det kunde lika gärna varit mig som en landstingspolitiker fått träffa.

Etiketter: , , , ,


måndag, mars 10, 2014

 

Fler måste få känna delaktighet i arbetslivet!

I fredagens Östra Småland framgick att Arbestförmedlingen i Kalmar årligen får betalar tillbaka mångmiljonbelopp som är öronmärkta för att hjälpa bland annat funktionshindrade att komma ut i arbetslivet. I Landstinget i Kalmar län har Folkpartiet samt övriga allianspartier länge drivit frågan att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna få ett arbete i någon av landstingets många verksamheter.

När vi började arbetet år 2010 fanns det bara nio så kallade lönebidragstjänster i landstinget. Nu är det nitton. Det är en mycket blygsam ökning med tanke på att hela landstinget har drygt 6 000 fast anställda. Som länets största arbetsgivare borde landstinget istället visa vägen och vara ett föredöme. Generellt visar det sig att den offentliga sektorn är sämre att anställa personer med lönebidrag än till exempel privata företag och föreningsliv. Det är något som jag vill ändra på.
Vi måste öppna upp för fler att få möjlighet till en meningsfull sysselsättning i sin vardag. Genom att skapa ytterligare lönebidragsanställningar kan fler personer med olika funktionsnedsättningar få känna ökad delaktighet och få vara en del i ett större socialt sammanhang. Här finns det ju ekonomiska resurser som inte kommer till användning. Men det största slöseriet är att vi inte använder den stora kompetens som finns hos personer med funktionsnedsättningar. Det måste vi ändra på!

Etiketter: , , ,


söndag, mars 09, 2014

 

Inspirerande helg

Sitter på tåget tillbaka hem från Liberala riksmöte i Örebro där ca 850 folkpartister samlats under helgen. Framför allt handlade det om att inspireras och få ideér för det fortsatta arbetet på lokalplanet. Ofta sitter man som folkpartist ensam i olika nämnder och styrelser så helger som denna är ovärderliga. Ett supervalår som detta handlar förstås mycket om förberedelser inför valen till Europaparlamentet, riksdag, landsting och kommuner. Självklart berördes även konflikten mellan Ryssland och Ukraina, ett hot i vårt närområde som vi inte upplevt på länge. EU-minister Birgitta Ohlssons tal om mänskliga rättigheter i Europa kändes därför extra aktuellt. Om jag bara för en stund skulle tvivlat på liberalismens överlägsenhet som politisk ideologi så var allt sådant som bortblåst efter Ohlssons tal. Klockrent Birgitta! Även utbildningsminister Jan Björklund, jämställdhetsminister Maria Arnholm och integrationsminister Erik Ullenhag medverkade. Särskilt intressant var Maria Arnholm som slog hål på mycket av vänsterretoriken inom jämställdhetsarbetet. Liberalismen som ideologi har ju redan feminism och jämställdhet mellan könen som utgångspunkt. Härligt att höra under gårdagen som ju dessutom var Internationella kvinnodagen.

Nu åker jag tillbaka hem till Kalmar med ett stärkt självförtroende, inspirerad att ta tag i arbetet lokalt inför valen. Nu kör vi! :-)

Etiketter: , ,


torsdag, mars 06, 2014

 

Ta ansvar för dina beslut Rydell!

Miljöpartisten Jessica Rydell kommer med de mest märkliga angrepp på sin blogg. Hon refererar bland annat till händelser under ett möte där hon för det första inte ens var närvarande när Grön Rehabilitering diskuterades. Hon hade redan före det meddelat att hon var tvungen att gå för att hämta barn på dagis. För det andra så var det just Jessica som yrkade bifall till landstingsalliansens förslag att landstinget skulle driva Grön Rehabilitering vidare. Men när hon själv ska ta ansvar för frågan i majoritet så hände ingenting. Istället har hon lagt ner den gröna rehabiliteringen när hon skulle föra stafettpinnen vidare från Samordningsförbundet. Hennes påståenden om att jag skulle bromsa verksamheten är därför minst sagt anmärkningsvärda. Faktum är snarare att Rydells roll i den rödgröna majoriteten är oerhört svag eftersom hon inte kan ta ansvar för beslutet.

Att Jessica Rydell dessutom som folkvald närmast försvarar en olaglig handling som den på Simpevarp när Greenpeace trängde sig in på anläggningen gör mig än mer orolig. Vilken syn har hon på demokratiskt fattade beslut? Ett tydligt avståndstagande saknas dock i vilket fall och det är oroande i mina ögon.

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]