tisdag, februari 18, 2014

 

Viktigt med god löneutveckling för alla

Dagens Östra Småland tar upp sjuksköterskornas krav på höjda ingångslöner. Ur ett fackligt perspektiv är det ett helt rimligt krav men det allra viktigaste är att få en god löneutveckling för hela gruppen. Enligt min mening har sjuksköterskorna för låga löner men det handlar inte främst om ingångslönen utan den allmänna lönenivån. Enbart höjda ingångslöner innebär nämligen en rättvisedebatt för oss som arbetsgivare. Ska det vara möjligt att hoppa förbi medarbetare lönemässigt som arbetat i kanske flera år? Är det rimligt? Hur reagerar dessa personer? Det finns och kommer att finnas en brist på sjuksköterskor som på sina håll kan komma att bli akut men lösningen ligger inte endast i höga ingångslöner. Hela sjuksköterskegruppen, liksom andra yrkesgrupper, måste kunna se möjligheten till en god löneutveckling genom hela yrkeslivet. Där tror jag den största drivfjädern finns. Lönekriterierna och övriga arbetsvillkor måste uppfattas som rimliga. Vi löser inte rekryteringsproblemet genom ett trollslag. Löneskillnaderna mellan olika grupper i landstinget behöver ses över och lönen ska följa utbildning och ansvar. Det gör den inte alltid och här finns en mycket stor utmaning för oss landstingspolitiker.

Etiketter: ,


torsdag, februari 13, 2014

 

Alla vinner på ökade mammografiundersökningar

Igår behandlade landstingsstyrelsen en folkpartimotion där vi föreslår att kvinnor upp till 84 år ska kallas till mammografisk undersökning. I Landstinget i Kalmar län kallar i nuläget alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Men bröstcancer har blivit vanligare längre upp i åldrarna i takt med att medellivslängden ökat. När motionen var uppe på landstingsstyrelsens arbetsutskott avslogs förslaget. Men inför landstingsstyrelsen fick alla ledamöter ett mejl från en överläkare vid kirurgkliniken i Kalmar som tyckte det var ett bra förslag att erbjuda även äldre kvinnor mammografi. Då svängde majoritetspartierna. Igår enades därför landstingsstyrelsen om att frågan ska tas med i landstingsplanen för 2015. Fler kvinnor blir kallade, både yngre och äldre.  
Hälso- och sjukvården kan nu hitta kvinnor med bröstcancer tidigare och sätt in lämplig behandling. Det minskar både lidande och oro samtidigt som det finns en stor samhällsekonomisk vinst att göra. Men de största vinnarna är förstås kvinnorna i Kalmar län. Som folkpartist väntar vi inte på riktlinjer från Socialstyrelsen. Vi leder utvecklingen.
 

Etiketter: ,


torsdag, februari 06, 2014

 

Fel att ändra ekonomiska spelregler

Förslaget att dra in de olika klinikers projektpengar på länets tre sjukhus har väckt irritation bland många av landstingets medarbetare. I vissa fall talar man rent av om konfiskering av medel. Jag delar den kritik som förts fram. I mina ögon är det helt fel att gå in och ändra de ekonomiska förutsättningarna för olika projekt som pågår. De spelregler man tillsammans kommit överens om ska gälla. Ändrar man dessa så kan det bara gälla framåt och inte tillbaka i tiden. Tvingas man ändå till förändringar så måste man vara överens om dem. Något annat fungerar inte. De projektpengar diskussionen handlar om är oftast inte heller skattemedel utan externa intäkter som verksamheten arbetat ihop på olika sätt, därför blir kritiken än mer berättigad.

Som arbetsgivare måste landstinget vara tydlig. Vi ska stimulera kompetensutveckling hos vår personal – inte motarbeta den. Sköter inte landstinget frågan rätt blir det svårare att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera ny personal men även behålla den som finns. Det handlar om så mycket mer än själva pengarna - det handlar om personalpolitik. Jag kräver därför att frågan kommer upp till principiell behandling i både landstingsstyrelsen och personaldelegationen. Min utgångspunkt är tydlig. Överenskomna spelregler gäller. 


Etiketter: ,


onsdag, februari 05, 2014

 

IFK Kalmar - ett föredöme inom drogförebyggande arbete


I måndags blev jag och Rödstrumpan ambassadörer för IFK Kalmar och föreningens ungdomsarbete mot droger. Idrotten har som bekant alltid legat mig varmt om hjärtat och den här kopplingen känns helrätt! Föreningens damer låg förra säsongen i elitettan men åkte tyvärr ur serien efter en dramatisk avslutning av seriespelet. Jag följde de flesta hemmamatcherna på plats så det är ingen tvekan att föreningen redan har en stor plats i mitt hjärta. Mitt andra favoritlag är ju också ett blåvitt lag - Åtvidabergs FF. Men det här inlägget och mitt engagemang i föreningen handlar inte så mycket om det rent sportsliga utan mer det ansvar som man kan ta och tar utanför fotbollsplanen. I tonåren påverkas ofta vanorna för hela livet, det kan t ex handla om användadet av tobak, alkohol och droger. IFK Kalmar har därför sedan några år tillbaka skrivit avtal med tjejerna i lagen från 14 års ålder om att vara drogfria under tre år. Även föräldrarna undertecknar avtalet och tjejerna kan efter tre års drogfrihet kvittera ut tusen kronor från föreningen och lika mycket från föräldrarna. Att på det här sättet kunna skjuta på tobaks- eller alkoholdebuten är guld värt. Avtalet med föreningen gör det lättare att kunna stå emot trycket från kompisar som ofta rent av avstår från att fråga av hänsyn till tjejen som står under kontrakt.

Det är inte betungande att ta på sig ett sådant här uppdrag. Tvärtom! Jag känner mig stolt att få representera en förening som tar ett helhetsansvar för sina ungdomar. IFK Kalmar är ett föredöme för andra föreningar och jag hoppas fler kommer att ta efter. Jag och Birgitta kunde överlämna en tusenlapp var till ett drygt tiotal stolta fotbollstejer som låtit bli tobak, alkohol och droger under tre år. Vilket seger för idrotten, vilken seger för tjejerna och vilken seger för hälsan. Nu ska vi på olika sätt stötta en ny årskull tjejer genom de förrädiska tonåren. Vissa uppdrag känns lättare att ta på sig än andra. Detta är definitivt ett sådant.

Etiketter: ,


söndag, februari 02, 2014

 

Rödgrön centralisering hotar BVC i Virserum

Det Socialdemokratiska styret i landstinget vill fortsätta centraliseringen av vården i länet. All barnhälsovård ska samlas på familjecentralerna när de etableras på centralorterna runt om i länet. Från Folkpartiets och landstingsalliansen sida kommer vi att fortsätta slåss för de mindre vårdenheterna på landsbygden. Först skulle barnahälsovården i Löttorp läggas ner. Vi visste ingenting och protesterade. Det var ett tjänstemannabeslut, hette det enligt den ansvariga politikern Jessica Rydell (MP). När det blåste upp till folkstorm på norra Öland så drog landstingsmajoriteten tillbaka beslutet. Vid veckans möte med landstingsstyrelsens arbetsutskott skulle beslut tas om ett förslag till svar till Borgholms kommun som reagerade i samband med nedläggningsbeskedet. Det innehöll formuleringen att all barnhälsovård ska samlas på familjecentralerna, men att landstinget gör ett undantag i fallet Löttorp, där mottagningen alltså får finnas kvar. Alliansen lämnade ett ändringsyrkande om ett annat svar som säger att BVC-filialer fortsatt ska hållas öppna för att behålla en god samhällsservice, samt att alla beslut om nedläggningar ska behandlas politiskt eftersom det handlar om strukturförändringar. Majoriteten valde att inte lyssna.  Barnavårdscentralen i Löttorp räddades alltså men hur ska det gå för BVC i Virserum när Hultsfred får en familjecentral? Svaret som det Socialdemokratiska landstingsstyret nu skickar till Borgholm är en tydlig politisk viljeyttring för fortsatt centralisering. Det ger anledning till oro på fler platser i länet. 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]