onsdag, januari 22, 2014

 

Vård efter behov ska styra sjukvården

Man blir något förvånad när man läser att landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) är överraskad över de mycket långa väntetider som finns i cancervården i Kalmar län och då särskilt inom området lungcancer. Detta har varit allmänt känt och diskuterats i landstinget, särskilt under det senaste året. Men situationen har varit känd under flera år!

Från allianspartierna har vi vid upprepade tillfällen kritiserat de långa väntetiderna och tycker det är viktigt att de bristerna nu återigen tas upp. Åtgärder måste vidtas eftersom just cancer länge varit den diagnos som skapar mest oro och stress hos patienterna. En väntan på besked kan nämast bli olidlig. Dessutom borde vården ha kommit längre med tanke på att det snart är FYRA år sedan politiken utfärdade patientlöftet om max fyra veckors väntan mellan misstanke om cancer och påbörjad behandling. Men det handlar även om att bli bättre på att upptäcka patienter med cancer och att snabbt kunna sätta diagnos.

I processen inför året budget föreslog Folkpartiet och övriga allianspartierna gemensamt att en satsning skulle göras för att stärka insatserna för att korta väntetiderna. Vi menar att resurserna för att klara detta uppdrag är alltför begränsade. Det är viktigt att politiken ger rimliga förutsättningar för förändringar och idag är det tveksamt om de är tillräckliga.

Ytterst handlar det om att ha ett patientfokus och att ge vård i tid men även om att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi måste bli bättre att möta de stora behov som finns i vården, stilla patienters oro och minska den stress sem detta medför. Den här patientgruppen ser jag som en av de mest prioriterade inom vården. Frågan är vad den socialdemokratiska ledningen är beredda att göra, just nu verkar den mest vara överraskad och handfallen.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]