fredag, januari 17, 2014

 

Parkeringsproblemen vid Länssjukhuset riskerar att öka

Enligt ett pressmeddelande från landstinget idag ska man ta fram ytterligare parkeringsplatser vid Länssjukhuset i Kalmar. Parkeringsfrågan har länge varit föremål för diskussioner där personalens intressen ofta ställs mot patienternas på grund av det begränsade antalet p-platser. Det senaste exemplet var problemen med de parkeringsautomater som patienterna ska använda och som ibland fungerar - ibland inte. Hur landstinget ska lösa problemet framgår dock inte tydligt i pressmeddelandet vilket gör mig aningen bekymrad. Önskvärt vore förstås att få fler medarbetare att cykla och åka kollektivt men både väder och busslinjernas täthet och sträckning utgör hinder.

På sikt riskerar dessutom parkeringsfrågan bli ett än större bekymmer. Just nu pågår en översyn av psykiatrins lokaler i Kalmar. Ett av förslagen är att placera verksamheten närmare sjukhuset. Detta skulle i så fall ytterligare öka trycket vilket vore olyckligt. På andra håll i landet försöker man förbättra samverkan mellan psykiatrin och sjukhusvården. Där har man kommit fram till att det inte är det geografiska avståndet som är problemet utan det mentala. Det är framför allt attityden och viljan som är avgörande om en samverkan ska bli lyckad eller ej. Om det är 50 meter eller 300 meter mellan verksamheterna har mindre betydelse. Fortsätt därför utveckla psykiatrin i Kalmar i en grön miljö inte bland höga sjukhusbyggnader i betong.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]