tisdag, januari 07, 2014

 

Bättre samverkan kan hindra självmord

Nedanstående debattartikel var införd i Barometern/OT den 4 januari
 
Bättre samverkan kan hindra självmord

Ett nytt år har börjat med nya förhoppningar. Som landstingspolitiker hoppas jag att den psykiska hälsan ska förbättras i vårt län. Många mår så dåligt att man ser ett självmord som den sista utvägen. Tyvärr har vi i Kalmar län, i en nationell jämförelse, en högre andel självmord. Självmord har många olika orsaker och kan därför vara svåra att förhindra. Varje gång är det dock en stor tragedi som får följder för många människor, inte minst anhöriga och vänner.

Arbetet måste föras på två plan. Det viktigaste är det förebyggande arbetet. Grunden för en god psykisk hälsa läggs redan i tidiga år. Ju tidigare man upptäcker livskriser desto bättre är det. Redan nu pågår ett suicidpreventivt arbete i landstinget men om vi ska minska antalet självmord måste ett bredare samarbete ske mellan olika aktörer. Ett brett samverkansprojekt behövs därför mellan t ex landstingets psykiatri, kommunernas socialtjänst och räddningstjänst, Trafikverket samt Polisen. Här behöver även allmänheten engageras för att kunna upptäcka och stötta personer i kris.

Vi behöver också lära oss av de fall där självmord fullföljs. Vad gick fel? Hur kan vi arbeta annorlunda för att kunna ge drabbade hjälp och stöttning i tid? Här skulle behövas någon form av haverikommission som finns inom andra områden. Tanken är inte att hitta syndabockar och bestraffa utan att få erfarenheter för att kunna arbeta mer effektivt. Redan nu görs Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen från landstinget i de fall man haft kontakt med hälso-och sjukvården en viss tid före självmordet. Men alla har inte haft kontakt med sjukvården utan kanske med någon annan myndighet, t ex kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Genom en sådan samverkan är jag övertygad att vi skulle hitta brister som kan rättas till inför framtiden.

Min förhoppning är att vi genom dessa två förslag ska kunna förbättra möjligheterna att fler kan må bättre och känna framtidstro och undvika desperation och stora mänskliga tragedier.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]