tisdag, oktober 22, 2013

 

Mycket lånat i rödgrön landstingsbudget

Vid dagens pressrunda presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län sin landstingsplan för 2014-2016. Redan tidigare var förslaget om en skattehöjning med 50 öre (motsvarande 212 miljoner kronor) känt liksom slopandet av patientavgifter för personer över 85 år och borttagandet av avgifter vid tvångsvård inom psykiatrin. I övrigt innehöll budgeten få överraskningar. I flera fall var det frågor som Landstingsalliansen drivit under flera år.

Frågan om att göra länets samtliga ambulansstationer till 90-sekundersstationer har vi drivit länge. Det gäller även inrättandet av en särskild barn- och ungdomshälsa och jämlik vård inom ätstörningsverksamheten i hela länet. Det är bra att våra förslag genomförs men varför måste det ta så lång tid. Misstanken att förslagen av prestigeskäl måste komma från rätt håll finns ju självklart där. 

Förslaget om att starta ett självmordsförebyggande arbete med andra aktörer i länet känns också igen som ett alliansförslag. På nytt höjs tandvårdstaxan, nu med 6,2 % i genomsnitt. Det är inte första gången som de rödgröna höjer taxan under senare år. Särskilt Vänsterpartiet poängterar ju annars att avgifterna inom tandvården måste sänkas men när man själva kommer till makten agerar man på ett helt annat sätt.

Det mest glädjande är dock införandet av en barn- och ungdomshälsa. Där står Landstinget i Kronobergs län för idén. Tanken med en sådan är att förbättra tillgängligheten till vård och stöd för yngre med lättare psykisk ohälsa. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt och mycket av arbetet ska vara förebyggande. Här har jag tidigare sett tydliga brister där många slussats fram och tillbaka mellan olika aktörer utan att få någon hjälp alls. Nu är min förhoppning att vi äntligen ska kunna ge våra yngsta i hela länet bättre stöd genom tidiga insatser och att det sker utifrån ungdomarnas egna villkor och förutsättningar. 


Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]