onsdag, oktober 02, 2013

 

Äntligen Barnahus i Kalmar

Nedanstående debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Folkpartiet liberalerna har, både i kommunen och landstinget, länge arbetat för att en Barnahus-verksamhet ska etableras i Kalmar. Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet som tar emot barn som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp, eller som upplevt detta i sin omgivning. Olika myndigheter samverkar i en barnanpassad miljö och ger barnen stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe. Totalt deltar fem kommuner i den södra länsdelen i verksamheten där barnen slipper slussas runt mellan sjukvården, socialkontoret, polisen, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin. Man sätter med andra ord barnet i centrum.

Utvärderingar av Barnahus på andra platser visar på ett bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott dessutom har samverkan mellan myndigheterna förbättrats. På orter där Barnahus finns har barnen oftare fått komma till tals i förhör, och undersöks medicinskt i högre grad. Fler förundersökningar av anmälda brott inleds också där samverkan finns.

Nu är verksamheten i Kalmar invigd och står redo. Äntligen tas ett samlat grepp kring de utsatta barnens situation. Även om många myndigheter gör sitt bästa, så är myndighetsmiljöer sällan anpassade för barn. Omgivningen kan upplevas som både främmande och skrämmande. I Barnahuset i Kalmar är miljön tvärtom barnanpassad i allt från val av färger till, val av möbler och planlösning. Polisen kan utreda brottet i samverkan med övriga professioner, alla givetvis med tystnadsplikt, och barnet slipper gå igenom sitt trauma onödigt många gånger.

Etableringen av Barnahusets verksamhet är ett viktigt steg för att, i enlighet med FN:s barnkonvention, stärka samhällets barnperspektiv. Vi är glada att det äntligen är på plats, inte minst för barnens skull. Nu är det viktigt att alla involverade parter sluter upp runt barnet för att omhändertagandet ska bli så bra som möjligt.

Inger Hilmansson
Pierre Edström 

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]