tisdag, oktober 22, 2013

 

Mycket lånat i rödgrön landstingsbudget

Vid dagens pressrunda presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län sin landstingsplan för 2014-2016. Redan tidigare var förslaget om en skattehöjning med 50 öre (motsvarande 212 miljoner kronor) känt liksom slopandet av patientavgifter för personer över 85 år och borttagandet av avgifter vid tvångsvård inom psykiatrin. I övrigt innehöll budgeten få överraskningar. I flera fall var det frågor som Landstingsalliansen drivit under flera år.

Frågan om att göra länets samtliga ambulansstationer till 90-sekundersstationer har vi drivit länge. Det gäller även inrättandet av en särskild barn- och ungdomshälsa och jämlik vård inom ätstörningsverksamheten i hela länet. Det är bra att våra förslag genomförs men varför måste det ta så lång tid. Misstanken att förslagen av prestigeskäl måste komma från rätt håll finns ju självklart där. 

Förslaget om att starta ett självmordsförebyggande arbete med andra aktörer i länet känns också igen som ett alliansförslag. På nytt höjs tandvårdstaxan, nu med 6,2 % i genomsnitt. Det är inte första gången som de rödgröna höjer taxan under senare år. Särskilt Vänsterpartiet poängterar ju annars att avgifterna inom tandvården måste sänkas men när man själva kommer till makten agerar man på ett helt annat sätt.

Det mest glädjande är dock införandet av en barn- och ungdomshälsa. Där står Landstinget i Kronobergs län för idén. Tanken med en sådan är att förbättra tillgängligheten till vård och stöd för yngre med lättare psykisk ohälsa. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt och mycket av arbetet ska vara förebyggande. Här har jag tidigare sett tydliga brister där många slussats fram och tillbaka mellan olika aktörer utan att få någon hjälp alls. Nu är min förhoppning att vi äntligen ska kunna ge våra yngsta i hela länet bättre stöd genom tidiga insatser och att det sker utifrån ungdomarnas egna villkor och förutsättningar. 


Etiketter: , , ,


fredag, oktober 18, 2013

 

Sveket mot verksamheten på Nymålen

Nu växer återigen oron hos deltagarna och personalen på rehabiliteringsgården Nymålen utanför Oskarshamn. Detta eftersom landstinget och Oskarshamns kommun inte har kunnat enas om ett hyresavtal. De utlovade renoveringarna har därmed inte påbörjats. Enligt brukarna regnar det in genom taket och dricksvattnet är dåligt. Som jag förstår det vill inte kommunen påbörja renoveringen innan det finns ett hyresavtal. Men kommunen och landstinget har haft sex månader på sig att lösa detta. Det är pinsamt att det hänt så lite, säger. 

Nymålen var på väg att läggas ner i våras, eftersom landstinget och kommunen inte kunde komma överens om vem som skulle betala för verksamheten. Efter veckor av protester backade de rödgröna majoritetspartierna i kommunen och landstinget och lovade att Nymålen skulle få vara kvar. Jag är mycket förvånad över att problemen inte är lösta. Man undrar om det är förmågan eller viljan hos de rödgröna majoritetspartierna i kommunen och landstinget som brister. Varför ha man inte följt upp frågan? Nu kräver jag ett tydligt politiskt ansvarstagande och att något händer. Deltagarna på Nymålen ska inte behöva leva i denna ovisshet och ständigt komma i kläm på grund av oenighet mellan kommunen och landstinget. Jag förutsätter att frågan är löst och att renoveringarna är gjorda innan vintern sätter in med kyla och snö. Allt annat skulle vara riktigt pinsamt och ett svek mot alla på Nymålen.

Läs gärna artikel i Oskarshamns-Tidningen och Sveriges Radio P4 Kalmar.

Etiketter: ,


tisdag, oktober 15, 2013

 

Landstingsmajoritet som tappat greppet

Dagens besked från den rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län om en skattehöjning med 50 öre (motsvarande 205 miljoner kronor) är inget annat än ett bevis på att man helt tappat greppet om ekonomin. Det är den andra skattehöjningen under mandatperioden. Först höjdes skatten för några år sedan till en satsning på kollektivtrafiken med 25 öre och nu föreslås alltså ytterligare 50 öre. Totalt motsvarar detta 300 miljoner kronor i ökat skatteuttag. Det här måste vara någon form av rekord. Allt prat om att man haft ordning på ekonomin har bara varit obefogat skryt. Den tidigare skattehöjningen lät man rinna genom fingrarna. Redan då varnade jag för att det kunde bli aktuellt med en ny höjning om man inte hanterade de nya skatteintäkterna varsamt. Tyvärr fick jag rätt. Istället för satsningar till kollektivtrafik gick pengarna till att täcka andra hål och nu är pengarna slut. 

För året pekar förvaltningarnas ekonomiska resultat på ett underskott på 145 miljoner kronor. Till det ska läggas ett resurstillskott på 50 miljoner kronor, vilket i praktiken innebär ett totalt underskott på 200 miljoner kronor för landstingets förvaltningar. Obalansen i ekonomin är något som oppositionen påpekat vid flera tillfällen. Varje gång har den rödgröna majoriteten slagit ifrån sig och vägrat vidta åtgärder. Nu förstår jag taktiken. Man har hela tiden avvaktat en skattehöjning och därmed låtit kostnaderna skena. 

Den 23 oktober presenterar landstingsmajoriteten hela budgetförslaget. Då får även oppositionen del av det.  Vi vill se hela budgetförslaget innan vi tar ställning till skattenivån för 2014 och dessutom diskutera frågan internt i vår landstingsgrupp. Hur tänker majoriteten använda pengarna? Än så länge har jag inte sett något som inger förtroende för det rödgröna ansvarstagandet av ekonomin. Tvärtom! Man har använt skattebetalarnas pengar på ett ansvarslöst sätt.    

Etiketter: , ,


onsdag, oktober 02, 2013

 

Äntligen Barnahus i Kalmar

Nedanstående debattartikel är införd i dagens Barometern-OT

Folkpartiet liberalerna har, både i kommunen och landstinget, länge arbetat för att en Barnahus-verksamhet ska etableras i Kalmar. Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet som tar emot barn som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp, eller som upplevt detta i sin omgivning. Olika myndigheter samverkar i en barnanpassad miljö och ger barnen stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe. Totalt deltar fem kommuner i den södra länsdelen i verksamheten där barnen slipper slussas runt mellan sjukvården, socialkontoret, polisen, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin. Man sätter med andra ord barnet i centrum.

Utvärderingar av Barnahus på andra platser visar på ett bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott dessutom har samverkan mellan myndigheterna förbättrats. På orter där Barnahus finns har barnen oftare fått komma till tals i förhör, och undersöks medicinskt i högre grad. Fler förundersökningar av anmälda brott inleds också där samverkan finns.

Nu är verksamheten i Kalmar invigd och står redo. Äntligen tas ett samlat grepp kring de utsatta barnens situation. Även om många myndigheter gör sitt bästa, så är myndighetsmiljöer sällan anpassade för barn. Omgivningen kan upplevas som både främmande och skrämmande. I Barnahuset i Kalmar är miljön tvärtom barnanpassad i allt från val av färger till, val av möbler och planlösning. Polisen kan utreda brottet i samverkan med övriga professioner, alla givetvis med tystnadsplikt, och barnet slipper gå igenom sitt trauma onödigt många gånger.

Etableringen av Barnahusets verksamhet är ett viktigt steg för att, i enlighet med FN:s barnkonvention, stärka samhällets barnperspektiv. Vi är glada att det äntligen är på plats, inte minst för barnens skull. Nu är det viktigt att alla involverade parter sluter upp runt barnet för att omhändertagandet ska bli så bra som möjligt.

Inger Hilmansson
Pierre Edström 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]