onsdag, september 04, 2013

 

Intitiativ till brett självmordsförebyggande samarbete

Under onsdagens möte med landstingsstyrelsen presenterade Allianspartierna ett förslag till brett samverkansprojekt för självmordsförebyggande arbete i Kalmar län. Allianspartierna föreslår därför att landstinget ska ta initiativ till ett brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer. En av målsättningarna med arbetet är att tillsammans ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder. Den andra är att som ett resultat av samverkansprojektet utvärdera och vid behov göra revideringar i landstingets program för det suicidpreventiva arbetet.

Bakgrunden är att Kalmar län, i en nationell jämförelse, har höga självmordstal. Detta har uppmärksammats både i landstingsdebatten och i media. Självmord har många olika orsaker, och kan inte enkelt förklaras eller förhindras. Varje gång det inträffar är det dock en tragedi som får följder för många människor. Landstingets olika sjukvårdande verksamheter har haft kontakt med ca hälften av dem som begår självmord. Redan nu pågår ett suicidpreventivt arbete i landstinget men om vi ska förebygga och försöka minska antalet självmord måste ett bredare samarbete ske.

Forskningen visar att det är genom åtgärder på många olika samhällsområden som man kan nå resultat. Det kan handla om förebyggande insatser vid vägar och broar, hur tillgängliga olika insatser i samhället är, att utanförskap motverkas och så vidare. Ska man göra insatser på bred front måste dessa därför ske i samverkan mellan olika samhällsverksamheter (t ex kommunernas socialtjänst, räddningstjänsten, Trafikverket samt Polismyndigheten) och helst också med civilsamhället.

Till bilden hör att en större andel män begår självmord i Kalmar län jämfört med resten av riket. Hur man genom förebyggande åtgärder kan förändra detta förhållande måste utredas. 

Förslaget kommer nu att beredas av landstingets ledningsgrupp som kommer att återkomma med ett svar.



Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]





<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]