torsdag, september 19, 2013

 

Folkhögskolorna – en viktig resurs i integrationsarbetet

Debattartikel införd i Barometern-OT 18 september 2013

Folkhögskolorna har i snart 150 år hjälpt generation efter generation in i arbete, studier och samhällsgemenskap. Utmaningarna har varierat genom tiderna men folkhögskolornas verksamhet har alltid anpassat sig efter nya behov och förutsättningar. En sådan utmaning i dagens samhälle är att bidra till nyanlända invandrares etablering i landet. Alliansregeringens budgetproposition för 2014 innehåller en glädjande satsning som gör det möjligt för folkhögskolorna att utveckla det arbete som redan pågår på sina håll.

Ett exempel är Högalids folkhögskola i Smedby. Där har man under ett antal år arbetat för invandrares integration. Det senaste exemplet är kursen ”Svenska som andraspråk” för personer med invandrarbakgrund som vill uppnå grundläggande behörighet på grundskolenivå och eventuellt fortsätta mot grundläggande behörighet på gymnasienivå. Det är ett lysande exempel på hur våra folkhögskolor bidrar till en ökad integration inte bara på själva skolan utan i hela samhället. Men det går att göra mer, och nu vill alltså regeringen utöka möjligheterna med ett särskilt fokus på nyanlända.

Nyanlända invandrare som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag får framöver möjlighet till särskilt utformade utbildningar i folkhögskolornas regi. Det kan handla om sammanhållna utbildningar som omfattar såväl svenska för invandrare, samhällsorientering samt vissa orienterande och arbetsförberedande insatser. Dessa insatser är särskilt angelägna för personer med kort utbildningsbakgrund. För att möta behoven får Arbetsförmedlingen från nästa år möjlighet att finansiera kurser på folkhögskolor som utformas särskilt utifrån de nyanländas behov och förutsättningar. Arbetsförmedlingen får sammanlagt använda 260 miljoner kronor under åren 2014-2017 för detta. Det motsvarar ca 4 000 årsplatser på landets folkhögskolor över fyra år.

Med den här satsningen får folkhögskolorna nu verktyg att än bättre möta vår tids stora integrationsutmaning och visa hur värdefulla de är. Samtidigt blir våra nyanlända invandrare en viktig resurs för den framtida samhällsutvecklingen.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]