måndag, augusti 12, 2013

 

Bättre bemötande inom psykiatrin

Denna insändare var införd i dagens Barometern-OT dock i en någon annorlunda och förkortad version.

Media har under den senaste tiden speglat brister inom psykiatrin, bland annat dåligt bemötande, bristande patientsäkerheten och en högre frekvens av självmord bland länets befolkning. De svar som givits, dels från den rödgröna politiska majoriteten dels från verksamheten, är att ett förbättringsarbete pågår eller att situationen ser likadan ut för psykiatrin i övriga delar av landet. Det är en klen tröst för berörda patienter och deras anhöriga. Det är allmänt känt att psykiatrin har fått stå i skuggan av övrig hälso- och sjukvård. Det är istället betydligt populärare att genomföra utvecklingsarbete inom t ex kirurgi, ortopedi och andra somatiska specialiteter på våra sjukhus. Dessa satsningar har varit nödvändiga, men det måste ändå medges att psykiatrin och den själsliga vården hamnat långt ner i prioriteringslistan. Den senaste satsningen i raden är att Landstinget i Kalmar län ska ha den bästa sjukhusmaten 2014. Det borde finnas viktigare utmaningar för den rödgröna landstingsmajoriteten att ta sig an. Men det är klart, det är nog roligare att stå i Almedalen och prata om Sveriges bästa sjukhusmat än om hur bemötandet inom psykiatrin fungerar.

Man blir både arg och ledsen när patienter berättar om hur de har bemötts. Vården ska möta alla patienter med värdighet och respekt. Något annat kan vi som förtroendevalda aldrig acceptera. Därför måste förbättringsarbetet intensifieras, och det politiska ansvaret kan inte den rödgröna majoriteten smita undan. Det måste bli resultat och inte bara ord. Ingen patient ska behöva känna sig kränkt eller avvisad. De patienter som vänder sig till psykiatrin är redan sköra och befinner sig i en svår situation. Då är bemötandet extra viktigt.

Under sommaren har ny statistik visat att frekvensen av självmord i vårt län är högst i landet. Någon förklaring till varför situationen ser ut som den gör går inte att få. Det här är dock inget nytt fenomen. Kalmar län har toppat denna föga smickrande statistik i flera år. Redan år 2010 uppmärksammade jag detta och skrev ett förslag till landstinget om bättre rutiner för att upptäcka och stödja personer som löper risk att begå självmord. Landstingsmajoritetens svar blev det gamla vanliga: Arbetet pågår redan! Ändå är situationen likadan nu som 2010.

Den psykiatriska vården måste hamna närmare patienterna. Nu är istället trenden att den koncentreras till ett fåtal platser. Kommuner och landsting måste förbättra sin samverkan och insatserna måste sättas in så tidigt som möjligt, helst redan i mycket unga år.

Vi måste med all tydlighet visa våra patienter att vi vill väl och att vi alltid har en seriös och ärlig vilja att hjälpa och att bota. Det får det aldrig råda något tvivel om. Varje patient ska bli sedd och känna sig värdefull, även inom psykiatrin. Först då kan vi säga att vi erbjuder bästa möjliga vård.  

Etiketter: , , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]