måndag, augusti 12, 2013

 

Bättre bemötande inom psykiatrin

Denna insändare var införd i dagens Barometern-OT dock i en någon annorlunda och förkortad version.

Media har under den senaste tiden speglat brister inom psykiatrin, bland annat dåligt bemötande, bristande patientsäkerheten och en högre frekvens av självmord bland länets befolkning. De svar som givits, dels från den rödgröna politiska majoriteten dels från verksamheten, är att ett förbättringsarbete pågår eller att situationen ser likadan ut för psykiatrin i övriga delar av landet. Det är en klen tröst för berörda patienter och deras anhöriga. Det är allmänt känt att psykiatrin har fått stå i skuggan av övrig hälso- och sjukvård. Det är istället betydligt populärare att genomföra utvecklingsarbete inom t ex kirurgi, ortopedi och andra somatiska specialiteter på våra sjukhus. Dessa satsningar har varit nödvändiga, men det måste ändå medges att psykiatrin och den själsliga vården hamnat långt ner i prioriteringslistan. Den senaste satsningen i raden är att Landstinget i Kalmar län ska ha den bästa sjukhusmaten 2014. Det borde finnas viktigare utmaningar för den rödgröna landstingsmajoriteten att ta sig an. Men det är klart, det är nog roligare att stå i Almedalen och prata om Sveriges bästa sjukhusmat än om hur bemötandet inom psykiatrin fungerar.

Man blir både arg och ledsen när patienter berättar om hur de har bemötts. Vården ska möta alla patienter med värdighet och respekt. Något annat kan vi som förtroendevalda aldrig acceptera. Därför måste förbättringsarbetet intensifieras, och det politiska ansvaret kan inte den rödgröna majoriteten smita undan. Det måste bli resultat och inte bara ord. Ingen patient ska behöva känna sig kränkt eller avvisad. De patienter som vänder sig till psykiatrin är redan sköra och befinner sig i en svår situation. Då är bemötandet extra viktigt.

Under sommaren har ny statistik visat att frekvensen av självmord i vårt län är högst i landet. Någon förklaring till varför situationen ser ut som den gör går inte att få. Det här är dock inget nytt fenomen. Kalmar län har toppat denna föga smickrande statistik i flera år. Redan år 2010 uppmärksammade jag detta och skrev ett förslag till landstinget om bättre rutiner för att upptäcka och stödja personer som löper risk att begå självmord. Landstingsmajoritetens svar blev det gamla vanliga: Arbetet pågår redan! Ändå är situationen likadan nu som 2010.

Den psykiatriska vården måste hamna närmare patienterna. Nu är istället trenden att den koncentreras till ett fåtal platser. Kommuner och landsting måste förbättra sin samverkan och insatserna måste sättas in så tidigt som möjligt, helst redan i mycket unga år.

Vi måste med all tydlighet visa våra patienter att vi vill väl och att vi alltid har en seriös och ärlig vilja att hjälpa och att bota. Det får det aldrig råda något tvivel om. Varje patient ska bli sedd och känna sig värdefull, även inom psykiatrin. Först då kan vi säga att vi erbjuder bästa möjliga vård.  

Etiketter: , , ,


onsdag, augusti 07, 2013

 

Långbänken om fritidshjälpmedel måste få ett slut

Trist att bara Kalmar läns Tidning velat publicera den här insändaren/debattartikeln i ett mycket viktigt ämne.

Många människors liv underlättas av olika former av hjälpmedel, för vissa utgör de en förutsättning för att klara vardagen. Det finns en grupp som är särskilt utsatt och det är barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar. Vissa av de hjälpmedel man behöver är så kallade fritidshjälpmedel som är tänkta att ge barnen stimulans och träning och förbättra livskvaliteten för dem och deras familjer. 

Under de senaste dagarna har media uppmärksammat skillnaderna mellan olika landsting i synen på dessa fritidshjälpmedel och därigenom stödet till barnen och deras familjer. Landstinget i Kalmar län har en tuffare tillämpning än många andra. Detta innebär att familjerna själva får stå för hela kostnaden. För nästan två år sedan inkom ett medborgarförslag till landstinget med önskemål om förändringar i regelverket. Ännu har ingenting hänt. Behandlingen av ärendet är helt oacceptabel. Under tiden som utredningen pågår får nämligen de anhöriga fortsätta att bekosta alla fritidshjälpmedel på egen hand. Det är inte rimligt att landstingets långbänk ska drabba barnen och deras anhöriga. Nu måste handlingsförlamningen brytas.

Medborgarförslaget innebar att landstinget i första hand ska ge fritidshjälpmedlen kostnadsfritt, i andra hand att en depå skulle byggas upp där man under viss tid kan låna hjälpmedel. Den sistnämnda modellen har med framgång prövats i Kronobergs län. Enligt FN:s barnkonvention ska hela samhället verka för barnens bästa. I det ingår rätten till utveckling och lek, en rättighet som alltså ska omfatta alla barn. Men det är mycket tveksamt om vårt rödgröna landsting lever upp till Barnkonventionen och verkligen ser till alla barns rättigheter.

I det här fallet har man dessutom visat en stor passivitet och låtit tiden gå. Så sent som i maj ställde jag och övriga alliansföreträdare frågor i landstingsfullmäktige om vad som hänt med förslaget. Svaret blev att en utredning pågår. Det är ett bekvämt svar att lämna men knappast något som barn och anhöriga med akuta behov är hjälpta av. Nu har snart två år gått och nu förutsätter jag att frågan blir löst i höstens budgetarbete. Barnen ska inte behöva förlora mer tid.  I sammanhanget kan man inte låta bli att göra en jämförelse med den rödgröna landstingsmajoritetens mångmiljonsatsning på att skapa Sveriges bästa sjukhusmat. Det är i sig en lovvärd satsning men vore det i anständighetens namn inte mer angeläget att ge utsatta barn och deras familjer bättre förutsättningar att klara sin vardag?


Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]