torsdag, juni 13, 2013

 

Våga även visa brister

Landstinget i Kalmar län ska vara Sveriges patientsäkraste landsting 2014 men hur går arbetet egentligen? Man kan onekligen ställa sig frågan efter den rapport kring patientsäkerhetskulturen som presenterats av Institutet för kvalitetsindikatorer. I år har ca 4 200 medarbetare besvarat enkäten och inom flera områden har resultaten försämrats i jämförelse med den enkät som genomfördes 2011.  Rapporten är en väckarklocka särskilt för Psykiatriförvaltningen som visar klart sämre resultat än övriga verksamheter inom samtliga undersökta delar. Rapportens slutsats är "att det troligen inte bara är inom patientsäkerhetsområdet som förvaltningen upplever problem". Här finns mycket arbete att göra och att det ser likadant ut på andra håll i landet är ingen ursäkt.

Rent generellt konstateras att det finns en stor skillnad i synen på patientsäkerhet. Cheferna har en mer positiv bild än personal med patientkontakt. Frågan är vem som har den sanna bilden? Är det chefernas, ibland önskebild av verkligheten, eller är det den som "folket på golvet" har? I vilket fall måste skillnaden minska om man ska kunna få en samsyn i säkerhetsarbetet. Avvikelserapporteringen fungerar inte heller på alla håll. Här känner många anställda inte en tillräcklig motivation eftersom man inte alltid för en återkoppling och får veta vad som händer i nästa led. I en lärande organisation är detta förödande eftersom man måste kunna lära av de misstag som ändå begås och sprida dessa erfaranheter till andra för att man ska slippa göra samma misstag där. En annan orsak till den bristfälliga avvikelserapporteringen kan vara att många upplever att det finns en kultur där man är rädd för bestraffning och för att känna skuld. Denna kultur är också farlig eftersom upprepade fel i slutänden drabbar en person - patienten.

Vad kan man då gör åt detta? Landstinget måste analysera resultatet i alla verksamheter och ta reda på vad det står för. Det måste till en dialog mellan chefer och vårdpersonal så man får en samsyn på arbetet. Ledarskapet hos en del chefer måste stärkas. Arbetsförhållanden, t ex den psykosociala arbetsmiljö måste ses över. Vi behöver ett större kvalitetstänk istället för att jaga "pinnar" i produktionen. Vi måste påverka attityder och värderingar i alla verksamheter och på alla nivåer.

Avslutningsvis måste jag kommentera de synpunkter som bl a Vårdförbundet fört fram. Var har rapporten funnits sedan den var klar i mars månad? Vi fick en kort genomgång av den vid landstingsstyrelsen i början av maj men utan att gå in i några detaljer och självklart var det bara de positiva delarna som redovisades. När positiva händelser inträffar basuneras de däremot omedelbart ut i media. Det är ju just genom att även visa upp brister som vi kan bli bättre och nå målet - Sveriges patientsäkrastehälso- och sjukvård 2014.

Etiketter: , , ,


Kommentarer:
Är det inte ni som folkvalda som ska kritiskt granska tjänstemännen som styr landstinget? Då kan man inte bara slå ifrån sig och säga att det bara är de positiva delarna som lyfts fram. Det är ert jobb som folkvalda att se till att saker fungerar. Vad det gäller rapporten bör man nog börja titta ovanifrån med allt från direktör till ledningsgrupp först istället för som du säger att gå ut i verksamheten och prata. Det hjälper nog föga om det finns en bestraffande kultur. Då är det systemfel där man måste titta i toppen först. Det måste ändå vara ert jobb som folkvalda att göra detta, eller hur? Är det förresten sant att landstingsledningen lånar av alla pensionsavsättningar för att årets resultat ska se bra ut nedan man i själva verket lånat pengar sedan många år tillbaka med ett underskott på ca 5 miljarder egentligen som kommer drabba alla de som går i pension de närmsta åren??? Om det är sant det jag hört borde det vara på gränsen till kriminellt att låna pengar av sådana som tjänat landstinget i en massa år.
 
Jo vi förtroendevalda har det yttersta ansvaret. I det ingår att ha en kultur som inte upplevs som bestraffande och som skuldbelägger. Precis som jag skrev handlar det om att föra en dialog på ALLA nivåer i landstinget. Ingen ska känna rädsla för att säga vad man tycker och att inte våga rapportera avvikelser. Här har landstinget en resa att göra. Det handlar också om att alla har en samsyn på hur arbetet ska bedrivas. Vad jag förstår så finns det olika tekniker att redovisa pensionsskulden. Inte i något av de fallen upplever jag att det finns någon risk att man inte får ut den pension man har rätt till.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]