lördag, juni 15, 2013

 

En tung lördag

Solen skiner ute. Det är lördag och allt borde kännas bra men en sak tynger mitt hjärta. Boxaren, och tidigare världsmästaren, Frida Wallberg ligger sövd i respirator efter att akut ha blivit opererad för en hjärnblödning. Frida blev nedslagen två gånger i åttonde ronden i gårdagens titelmatch mot australiensiskan Diana Prazak och fick föras i ambulans från matchen till sjukhus. Jag och Frida kommer båda från Åtvidaberg men vi har inte känt varandra till för någon månad sedan då vi blev vänner på Facebook. Egentligen tycker jag inte heller om boxning. Jag har aldrig riktigt förstått meningen med att försöka slå ner en motståndare till golvet, gärna medvetslös dessutom. Ändå har det varit intressant att följa Fridas minutiösa förberedelser inför den här titelmatchen, allt arbete och allt slit hon gått igenom som varit på gränsen till det omänskliga. Där har hon också visat en otrolig öppenhet som gjort att vi fått följa med lite bakom kulisserna och se vilket hårt arbete det handlar om. Frida Wallberg har vid sidan av det allsvenska fotbollslaget satt Åtvidaberg på idrottskartan och hennes känsla för hembygden har aldrig gått att ta fel på. Som åtvidabergare har man varit otroligt stolt över hennes insatser i ringen. Hon är dessutom en modig tjej som vågar stå för sina åsikter, t ex när hon sa nej till lättklädda ringflickor som visar upp skyltar i ringen med nästa rond på. Istället ville hon ha frackklädda herrar. Stiligt Frida!

Nu är hennes boxningskarriär slut och nu börjar en ny match - att ta sig tillbaka. Jag hoppas verkligen att Frida klarar även nästa rond för hennes hälsa är viktigast av allt. För mig och alla åtvidabergare kommer hon oavsett vad som händer alltid att vara mästaren. Vi är många som tänker på dig och de dina idag. Kämpa Frida! Go Champ! Du klarar det här!

Etiketter: , ,


torsdag, juni 13, 2013

 

Våga även visa brister

Landstinget i Kalmar län ska vara Sveriges patientsäkraste landsting 2014 men hur går arbetet egentligen? Man kan onekligen ställa sig frågan efter den rapport kring patientsäkerhetskulturen som presenterats av Institutet för kvalitetsindikatorer. I år har ca 4 200 medarbetare besvarat enkäten och inom flera områden har resultaten försämrats i jämförelse med den enkät som genomfördes 2011.  Rapporten är en väckarklocka särskilt för Psykiatriförvaltningen som visar klart sämre resultat än övriga verksamheter inom samtliga undersökta delar. Rapportens slutsats är "att det troligen inte bara är inom patientsäkerhetsområdet som förvaltningen upplever problem". Här finns mycket arbete att göra och att det ser likadant ut på andra håll i landet är ingen ursäkt.

Rent generellt konstateras att det finns en stor skillnad i synen på patientsäkerhet. Cheferna har en mer positiv bild än personal med patientkontakt. Frågan är vem som har den sanna bilden? Är det chefernas, ibland önskebild av verkligheten, eller är det den som "folket på golvet" har? I vilket fall måste skillnaden minska om man ska kunna få en samsyn i säkerhetsarbetet. Avvikelserapporteringen fungerar inte heller på alla håll. Här känner många anställda inte en tillräcklig motivation eftersom man inte alltid för en återkoppling och får veta vad som händer i nästa led. I en lärande organisation är detta förödande eftersom man måste kunna lära av de misstag som ändå begås och sprida dessa erfaranheter till andra för att man ska slippa göra samma misstag där. En annan orsak till den bristfälliga avvikelserapporteringen kan vara att många upplever att det finns en kultur där man är rädd för bestraffning och för att känna skuld. Denna kultur är också farlig eftersom upprepade fel i slutänden drabbar en person - patienten.

Vad kan man då gör åt detta? Landstinget måste analysera resultatet i alla verksamheter och ta reda på vad det står för. Det måste till en dialog mellan chefer och vårdpersonal så man får en samsyn på arbetet. Ledarskapet hos en del chefer måste stärkas. Arbetsförhållanden, t ex den psykosociala arbetsmiljö måste ses över. Vi behöver ett större kvalitetstänk istället för att jaga "pinnar" i produktionen. Vi måste påverka attityder och värderingar i alla verksamheter och på alla nivåer.

Avslutningsvis måste jag kommentera de synpunkter som bl a Vårdförbundet fört fram. Var har rapporten funnits sedan den var klar i mars månad? Vi fick en kort genomgång av den vid landstingsstyrelsen i början av maj men utan att gå in i några detaljer och självklart var det bara de positiva delarna som redovisades. När positiva händelser inträffar basuneras de däremot omedelbart ut i media. Det är ju just genom att även visa upp brister som vi kan bli bättre och nå målet - Sveriges patientsäkrastehälso- och sjukvård 2014.

Etiketter: , , ,


onsdag, juni 12, 2013

 

Nya rehabiliteringslokaler ett lyft för Hultsfred


Idag anordnades Öppet Hus i Samrehabs nya lokaler på Hagadalsgatan i Hultsfred. De nya lokalerna blir ett välkommet lyft för att rehabiliteringspatienterna i Hultsfred ska kunna få en ökad livskvalitet. På sikt hoppas jag att det ska bidra till en förbättrad vårdkedja efter en skada eller sjukdom. Det ökar dessutom möjligheterna till en förbättrad samverkan med kommunen. Här skulle en satsning på förbättrad hemrehabilitering kunna vara en viktig del. Detta bedrivs med stor framgång i både Kalmar och Västerviks kommun där man nu fått rehabiliteringskedjan att hänga ihop på ett bättre och mer patientinriktat sätt.

I samband med att de nya lokalerna har färdigställts i Hultsfred har det funnit orosmoln om vad som kommer att hända med rehabiliteringsverksamheten i Virserum. Jag förstår virserumsbornas oro. En fungerande och nära rehabiliteringsverksamhet är en stor trygghetsfaktor för orten. Därför är det viktigt att det lämnas klara besked om verksamhetens framtid och att de kommer snabbt. Renoveringen av de gamla lokalerna måste komma igång så snabbt som möjligt och att det måste föras en ständig dialog med ortsbefolkningen och olika intresseorganisationer. Detta var några synpunkter som jag personligen också framförde till Samrehabs ledning idag. Det är viktigt för alla medborgare i Hultsfreds kommun att det finns en ändamålsenlig rehabiliteringsverksamhet där man kan erbjudas lämplig behandling oavsett bostadsort.Etiketter: ,


tisdag, juni 04, 2013

 

Ökande kostnader för bemanningsföretag

Landstingets kostnader för bemanningsföretag fortsätter öka. Efter årets fyra första fyra månader uppgår kostnaden till 23,7 mkr vilket är en ökning med 1,7 mkr jämfört med samma period förra året. Då ska man komma ihåg att 2012 var ett rekordår i sammanhanget. Det är främst inom psykiatrin och primärvården som kostnaderna för hyrpersonal ökat. De yrkesgrupper det främst handlar om är läkare, psykologer och specialistsjuksköterskor.

Vid landstingsfullmäktige i förra veckan diskuterades frågan om bemanningsföretag och framför allt hyrläkare. En socialdemokratisk ledamot föreslog då ett stopp för hyrläkare. Uppmaningen riktades till regeringen men det är ju framför allt på landstingsnivå man kan påverka frågan. Därför är det förvånande att frågan inte blir skarp i vårt rödgröna landsting. Möjligtvis kan det vara så att man själva ändå inser att vården just nu skulle stanna utan bemanningsföretagen och flera häsocentraler helt skulle stå utan läkare. Tillgängligheten skulle bli minimal på flera håll i länet. Det är därför en balansgång där vi å ena sidan måste tillhandahålla vård samtidigt som vi å den andra ska hantera landstingets resurser så effektivt som möjligt. Arbetet måste ske långsiktigt och på flera plan samtidigt.

Det känns just nu bra att Folkpartiet och Alliansen inför det här året föreslog att landstinget skulle satsa mer pengar på vidareutbildning för att bli mer självförsörjande inom områden där vi nu använder bemanningsföretag. Efter vissa skenmanövrar från vänstermajoriteten blev resurstillskottet också verklighet. Frågan är bara om satsningen räcker inför framtiden eftersom behovet ser ut att öka i framtiden.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]