onsdag, maj 08, 2013

 

Många repriser och inga svar på de stora utmaningarna


Igår presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten sina riktlinjer inför budget och plan 2014-2016. Nyheterna var få och det mesta känns igen från tidigare riktlinjer. Hur landstinget ska klara de riktigt stora utmaningarna i framtiden lämnar man dock inga tydliga besked om. Det handlar t ex om hur landstinget ska komma till rätta med de stora budgetunderskott som finns i vissa verksamheter men även hur landstinget i framtiden ska kunna säkra en god personalförsörjning.

I budgetriktlinjerna för kommande år borde man beskrivit en strategi för en budget i balans istället för att ställa ut nya löften om satsningar. Nu finns det inte ett ord om detta. Här måste en strategi tas fram om budgetprocessen ska uppfattas som trovärdig. I första hand handlar det om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som under en längre tid stadigt ökat sina underskott. Under kommande möte med landstingsstyrelsen fördelas extra resurser tillfälligt men fortfarande kvarstår mer än hälften av obalansen i ekonomin. Det är ohållbart i längden.

Ett annat område som helt saknas är det stora rekryteringsbehov som finns inom landstinget. Inom en femårsperiod kommer var sjätte av landstingets medarbetare att gå i pension, till detta kommer den traditionella rörligheten på arbetsmarknaden. Beroendet av hyrpersonal har under senare år blivit större och kostnaderna till bemanningsföretag gräver allt större hål i verksamheternas olika budgetar.

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet. Den medicinska utvecklingen ställer allt större krav på specialkompetens inom olika områden. Vårdyrkena måste därför göras mer attraktiva. Det handlar om bättre anställningsvillkor, möjlighet till heltidstjänster men även att stimulera kompetensutveckling under hela arbetslivet. Villkoren att vidareutbilda sig till t ex specialistsjuksköterska måste bli bättre och vi bör öka möjligheterna att kunna arbeta längre upp i åren för att behålla den specialistkompetens som vi behöver. Vi måste också bli bättre på att vända oss till ungdomarna. Behoven av arbetskraft är stort och inom vård och omsorg finns många av framtidens arbeten.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]