lördag, maj 11, 2013

 

Hur hanterar landstinget dina patientbilder?


Dagens Medicin skriver i senaste numret om hanteringen av patientbilder i landstingen. Landstinget i Kalmar län är ett av landstingen som figurerar i artiklarna, och det framkommer att ”känsliga bilder hamnar på villovägar”. Landstinget har som mål att vara det patientsäkraste i landet och detta är i högsta grad en fråga om patientsäkerhet. Hur förvaras bilder på mig som patient? Vem får se dem? Var finns de? Patienternas integritet får inte kränkas. Därför blir jag bestört när jag får läsa att foton på amputerade kroppsdelar cirkulerar på samma minneskort som bilder från konferenser. Nyligen togs beslut om att avveckla den medicinska fotografen på Länssjukhuset i Kalmar. I samband med det framförde personal på sjukhuset oro över den fortsatta hanteringen av patientbilder. De kunde visa upp exempel på hur foton på kroppsskador förvarades på samma minneskort som foton från personalaktiviteter. Jag kommer därför att ställa en interpellation på nästa landstingsfullmäktige med ett antal frågor kring landstingets hantering av patientbilder.

Sjukhusen i Oskarshamn och Västervik har redan tidigare avvecklat den medicinska fotografen, men samtidigt saknas det tydliga rutiner för hanteringen av bilder. Det beskedet har jag fått vid kontakt med verksamheten. Hur hanterar man då bilderna där? Det är bland annat det jag vill ha svar på i min interpellation och i slutänden vill jag förstås att tydliga rutiner arbetas fram för hela landstinget.

Datainspektionen har reagerat kraftigt på uppgifterna i Dagens Medicin, eftersom det kan vara ett brott mot sekretessen att lagra patientbilder lokalt och utanför journalerna. De kommer att uppmärksamma detta i kommande tillsyn. Det är något jag välkomnar. Man kan dessutom tycka att vårdpersonalen redan har tillräckligt att göra, utan att också behöva ansvara för bildhantering. Det är ju inte bara att knäppa av ett foto, utan en hel process med dokumentation, lagring, teknik och säkerhetskontroller. Folkpartiet vill att vårdpersonalen ska få ägna mer tid åt sjukvård och mindre till administration. Denna förändring av bildhanteringen riskerar att ge motsatt effekt samtidigt som det kan utgöra ett hot mot patientens integritet. 

Här kan du läsa en artikel i dagens Barometern-OT i ämnet.

Etiketter: , ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]