söndag, maj 26, 2013

 

Enkelriktad tvättbräda på Djurängsvägen

Foto: Privat 

Vägarbetet på Djurängsvägen i Kalmar har nu pågått sedan i november månad. Pågått och pågått förresten? Vintern kom tydligen som en total överraskning för kommunen och  arbetet stod stilla under ett antal månader för att plötsligt ta fart inför invigningen av den nya cykelbron till Hansa köpstad för någon vecka sedan. Men det var bara cykelbanan det var bråttom med för sedan hände återigen ingenting! I ungefär ett halvår har vi levt med en gata som varit enkelriktad. När snön försvann dök dessutom höga och skarpa  asfaltskanter och kraterliknande gropar upp som är ett rent äventyr att ta sig förbi, över och genom. Nu är det väl hög tid att ta tag i situationen igen kära Kalmar kommun annars kommer det säkert att dyka upp dyra räkningar för bilreparationer! Eller var den skrytsamma invigningen av cykelbron det enda som räknades.

Foto: Privat

Etiketter: , ,


måndag, maj 20, 2013

 

Varför så tyst Johan Persson?

Två kända kalmarprofilers sexistiska påhopp på Folkpartiets gruppledare i Kalmar kommun, Inger Hilmansson, har förstås varit helgens stora samtalsämne vid sidan av Hockey-VM och Eurovision Song Contest. I mycket kränkande och nedlåtande ordalag yttrande man sig över Hilmansson i en så kallad podcastsändning (radiosändning på nätet). Allmänhetens dom har varit hård mot männen och såväl Kalmar kommun som den lokala folkpartiföreningen har polisanmält händelsen. På nytt aktualiseras frågan hur olika sociala medier kan användas i direkt kränkande syften. Kommunens talan har hittills förts av Bertil Dahl (V) men det är inte utan att man undrar varför kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) är så tyst.

I efterhand har männen bett om ursäkt och skyllt på olika omständigheter men agerandet är samtidigt avslöjande. Vad sägs när mikrofonen är avstängd och i slutna rum om olika personer? Som politiker ska vi självklart inte vara fredade för kritik men vi kan inte finna oss i vad som helst. Är man dessutom som Inger kvinna Inger så är tydligen tröskeln lägre för att  använda rent sexistiska och nedvärderande tillmälen. Det är självklart något vi aldrig kan acceptera i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Stå på dig Inger! Visa att du inte ger vika för gubbarnas försök att tysta dig!

Nu väntar vi bara på att Johan Persson bryter sin tystnad. Alla måste ta ställning i den här viktiga frågan.


Etiketter: , , ,


lördag, maj 11, 2013

 

Hur hanterar landstinget dina patientbilder?


Dagens Medicin skriver i senaste numret om hanteringen av patientbilder i landstingen. Landstinget i Kalmar län är ett av landstingen som figurerar i artiklarna, och det framkommer att ”känsliga bilder hamnar på villovägar”. Landstinget har som mål att vara det patientsäkraste i landet och detta är i högsta grad en fråga om patientsäkerhet. Hur förvaras bilder på mig som patient? Vem får se dem? Var finns de? Patienternas integritet får inte kränkas. Därför blir jag bestört när jag får läsa att foton på amputerade kroppsdelar cirkulerar på samma minneskort som bilder från konferenser. Nyligen togs beslut om att avveckla den medicinska fotografen på Länssjukhuset i Kalmar. I samband med det framförde personal på sjukhuset oro över den fortsatta hanteringen av patientbilder. De kunde visa upp exempel på hur foton på kroppsskador förvarades på samma minneskort som foton från personalaktiviteter. Jag kommer därför att ställa en interpellation på nästa landstingsfullmäktige med ett antal frågor kring landstingets hantering av patientbilder.

Sjukhusen i Oskarshamn och Västervik har redan tidigare avvecklat den medicinska fotografen, men samtidigt saknas det tydliga rutiner för hanteringen av bilder. Det beskedet har jag fått vid kontakt med verksamheten. Hur hanterar man då bilderna där? Det är bland annat det jag vill ha svar på i min interpellation och i slutänden vill jag förstås att tydliga rutiner arbetas fram för hela landstinget.

Datainspektionen har reagerat kraftigt på uppgifterna i Dagens Medicin, eftersom det kan vara ett brott mot sekretessen att lagra patientbilder lokalt och utanför journalerna. De kommer att uppmärksamma detta i kommande tillsyn. Det är något jag välkomnar. Man kan dessutom tycka att vårdpersonalen redan har tillräckligt att göra, utan att också behöva ansvara för bildhantering. Det är ju inte bara att knäppa av ett foto, utan en hel process med dokumentation, lagring, teknik och säkerhetskontroller. Folkpartiet vill att vårdpersonalen ska få ägna mer tid åt sjukvård och mindre till administration. Denna förändring av bildhanteringen riskerar att ge motsatt effekt samtidigt som det kan utgöra ett hot mot patientens integritet. 

Här kan du läsa en artikel i dagens Barometern-OT i ämnet.

Etiketter: , ,


onsdag, maj 08, 2013

 

Många repriser och inga svar på de stora utmaningarna


Igår presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten sina riktlinjer inför budget och plan 2014-2016. Nyheterna var få och det mesta känns igen från tidigare riktlinjer. Hur landstinget ska klara de riktigt stora utmaningarna i framtiden lämnar man dock inga tydliga besked om. Det handlar t ex om hur landstinget ska komma till rätta med de stora budgetunderskott som finns i vissa verksamheter men även hur landstinget i framtiden ska kunna säkra en god personalförsörjning.

I budgetriktlinjerna för kommande år borde man beskrivit en strategi för en budget i balans istället för att ställa ut nya löften om satsningar. Nu finns det inte ett ord om detta. Här måste en strategi tas fram om budgetprocessen ska uppfattas som trovärdig. I första hand handlar det om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som under en längre tid stadigt ökat sina underskott. Under kommande möte med landstingsstyrelsen fördelas extra resurser tillfälligt men fortfarande kvarstår mer än hälften av obalansen i ekonomin. Det är ohållbart i längden.

Ett annat område som helt saknas är det stora rekryteringsbehov som finns inom landstinget. Inom en femårsperiod kommer var sjätte av landstingets medarbetare att gå i pension, till detta kommer den traditionella rörligheten på arbetsmarknaden. Beroendet av hyrpersonal har under senare år blivit större och kostnaderna till bemanningsföretag gräver allt större hål i verksamheternas olika budgetar.

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet. Den medicinska utvecklingen ställer allt större krav på specialkompetens inom olika områden. Vårdyrkena måste därför göras mer attraktiva. Det handlar om bättre anställningsvillkor, möjlighet till heltidstjänster men även att stimulera kompetensutveckling under hela arbetslivet. Villkoren att vidareutbilda sig till t ex specialistsjuksköterska måste bli bättre och vi bör öka möjligheterna att kunna arbeta längre upp i åren för att behålla den specialistkompetens som vi behöver. Vi måste också bli bättre på att vända oss till ungdomarna. Behoven av arbetskraft är stort och inom vård och omsorg finns många av framtidens arbeten.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]